Training Gesepareerd Ouderschap (GO), Analysemodel complexe scheidingen (SKJ)

In deze training leer je als professional in de zorg op methodische wijze een complexe scheiding te analyseren. Daarmee kun je advies en ondersteuning bieden bij vermeende of terechte zorgen over de veiligheid of de ontwikkeling van een gezinslid ten gevolge van een (echt)scheiding.

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Jeugd en onderwijs, Sociaal domein

 • duur: 3 dagen

 • SKJ-punten: 27.5

Startdata en inschrijven

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals in de zorg, bijvoorbeeld voor jeugdprofessionals van Veilig Thuis, wijkteams, jeugdzorgaanbieders, gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming, die SKJ-geregistreerd zijn. Een afgeronde opleiding op het gebied van uitvoerend zorgprofessional geldt als een pre.

Doel

Dagelijks krijgen veel professionals te maken met ouders en kinderen die zich in een (complexe) scheidingssituatie bevinden. Om deze gezinnen verder te kunnen helpen is het van groot belang dat er voor hen in een korte tijd een gedegen scheidingsanalyse met plan van aanpak wordt opgesteld.

Inhoud

Hoe ga je als professional om met ouders die gescheiden zijn of in scheiding liggen? Wat kun je ouders en het kind meegeven, zodat ze weer vooruit kunnen? Hoe kun je de ernst van de scheidingssituatie inschatten en de juiste doorverwijzing doen? In de training ga je aan de slag met dit soort vragen. Hierbij komen de volgende onderdelen aanbod:

 • een complexe scheiding herkennen;
 • een (complexe) scheiding analyseren;
 • een plan van aanpak en hulpaanbod opstellen.

Resultaat

Na deze deze training kun je een scheidingssituatie inzichtelijk en overzichtelijk maken, volgens de aanpak Gesepareerd Ouderschap (GO). Je hebt geleerd de juiste inschatting te maken met het oog op het vervolg zodat je ouders en eventueel kinderen eerste hulp kunt bieden in hun scheidingssituatie. Wat je hebt geleerd: 

 • Je hebt basiskennis omtrent complexe scheidingen: dat wil zeggen inzicht in wat een complexe scheiding is en wat niet; inzicht in een scheidingsproces en in de verschillende fasen van een scheiding; kennis over specifieke onderwerpen binnen complexe scheidingen, zoals communicatie, het juridisch kader en de rol van het kind (dit is maatwerk); kennis om de ernst, duur, intensiteit en frequenties van escalaties binnen een scheidingsproces in te schatten (escalatieladder).
 • Je signaleert tijdig onveilige situaties in complexe scheidingen doordat je zicht hebt op en inzicht hebt in de acute en structurele onveiligheid binnen complexe scheidingen en je bent in staat om hier adequaat in te handelen door het opstellen van een veiligheidsplan met veiligheidsvoorwaarden. 
 • Je bent in staat om naar de ouders en kinderen te luisteren, je in het gezin te verplaatsen en je op de juiste wijze te positioneren ten opzichte van netwerkpartners binnen een complexe scheiding.
 • Je kunt reflecteren op het ontstaan van complexe scheidingen en kunt een gedegen scheidingsanalyse maken, met daarbij een advies op maat voor ouders en kind. 
 • Je laat je eigen waarden, emoties en belangen een evenwichtige rol spelen in het gesprek met ouders en kinderen, die zich in een complexe scheidingssituatie bevinden. Dit is mogelijk doordat je kwetsbaarheden en kernovertuigingen van jezelf en van het gezin hebt leren herkennen en erkennen. 

Opzet

 • duur training: 3 dagen 
 • zelfstudie: enkele uren
 • aantal deelnemers: 8-16
 • locatie: Amersfoort

Het programma bestaat uit 4 modules:

 • Module 1, GO: de basistraining
 • Module 2, GO: partnerrelatie & juridisch kader
 • Module 3, GO: rol van het kind & psychiatrie 
 • Module 4, GO: analyse & veiligheid

We werken met de aanpak ‘Gesepareerd Ouderschap’, waarbij we casussen van ingewikkelde scheidingssituaties uit je beroepssituatie behandelen. We werken vanuit het gedachtegoed van de Transactionele Analyse in relatie tot complexe scheidingen en oefenen de aanpak van behoud en herstel van veiligheid binnen complexe scheidingen. Tussen de verschillende dagen door moet je rekening houden met enkele uren zelfstudie. 

Vervolgtraject

N.v.t.

Certificaat en punten

 • Bewijs van deelname.
 • Deze training is geaccrediteerd met 27.5 SKJ-punten. 

Trainers

Floor van Essen: 'Ik hou me als leidinggevende en adviseur bezig met de jeugdhulpverlening en
het sociale domein.
Complexe scheidingen is een thema waaraan ik al jaren werk en waarover ik veel trainingen geef. Ik bied meerwaarde bij effectief (situationeel) leiderschap, visie, samenwerking en analytisch vermogen. Door open vragen te stellen komen mensen in beweging.'

 

Merthe Jansen: 'Ik heb kennis en expertise in de jeugdzorgsector, ik heb verschillende functies vervuld binnen de Jeugdbescherming en Veilig Thuis. Op de werkvloer zie ik complexe scheidingen in aantallen toenemen, waarbij het soms ontbreekt aan goede handvatten. Daarom vind ik het belangrijk om mijn eigen kennis en expertise en die van anderen hierin te blijven ontwikkelen. Met de energie van mijzelf en anderen zetten we samen de omgeving in beweging, op organisatie-, professioneel en cliëntniveau.' 

Kosten

€ 1.395 excl. BTW (inclusief kosten voor studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten).

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, academie@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen