Basistraining Professionele Standaard Jeugd- en gezinsprofessionals (SKJ)

Voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg en meer willen leren over de Beroepscode voor jeugdprofessionals.

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Jeugd en onderwijs, Sociaal domein

 • duur: 1 dagdeel

 • SKJ-punten: 7

Startdata en inschrijven

Voor wie?

De training Beroepscode en Tuchtrecht Jeugdzorg is een basistraining voor professionals Jeugd en Gezin en medewerkers die binnen het domein Jeugd en onderwijs (gaan) werken. Er is geen voorkennis vereist. De training geldt als verplichte opleiding binnen de SKJ-(her)registratie.

Doel

Je maakt kennis met de Beroepscode voor Jeugd- en Gezinsprofessional, de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en het Tuchtrecht in relatie tot je professionele autonomie. Je weet na deze training op welke wijze de beroepscode een rol speelt in de praktijk van de jeugdzorg.

Inhoud

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Beroepscode: je leert wat de beroepscode is en hoe je hier op een goede manier mee omgaat in het belang van je cliënt. Daarnaast besteden we aandacht aan professionele autonomie, normen en waarden en ethische dilemma’s.
 • Werken met de richtlijnen: je leert de 14 richtlijnen in de jeugdhulp, hoe ze jou als jeugdzorgwerker in de praktijk ondersteunen en waarom de richtlijnen belangrijk zijn voor je cliënt. De kwaliteit van zorg verbetert als je de richtlijnen bewust meeneemt in je overwegingen over hulp aan je cliënt en als je weet wanneer je er gemotiveerd van kunt afwijken. 
 • Tuchtrecht: je leert wat tuchtrecht inhoudt en wat de relatie is tussen tuchtrecht en de beroepscode. Wat betekent het tuchtrecht in het werken met cliënten? En voor jezelf? Je leert wat het verschil is tussen klacht- en tuchtrecht en wat je kunt verwachten als er een klacht over je handelen wordt ingediend. 

Resultaat

Na het volgen van deze training: 

 • heb je inzicht in de professionele houding die van een jeugdzorgwerker wordt gevraagd;
 • weet je wat de beroepscode en het tuchtrecht inhouden;
 • kun je de beroepscode en de richtlijnen toepassen in je dagelijkse werkpraktijk. 

Opzet

 • duur training: 1 dagdeel (5 uur)
 • zelfstudie: 5,5 uur
 • aantal deelnemers: 8 tot 16 
 • locatie: Amersfoort

Je ontvangt een reader die je voorafgaand aan de training leest. We delen voorbeelden van praktijksituaties waarin de beroepscode een rol speelt en oefenen met praktijksituaties waarbij deze code centraal staat. We sluiten af met een huiswerkopdracht die je 4 weken na afronding van de training inlevert bij de trainer. Vervolgens verwerk je feedback van de trainer.

Vervolgtraject

Na het volgen van de basistraining Beroepscode en Tuchtrecht Jeugdzorg kun je deelnemen aan de Verdiepingstraining Beroepsethiek voor Jeugd- en Gezinsprofessionals

Certificaat en punten

 • Wanneer je de opdracht met een voldoende hebt afgerond, heb je aan de toetsing voldaan en ontvang je een certificaat van deelname.
 • Deze training is geaccrediteerd met 7 SKJ-punten. 

Trainers

Carlijn Weijns, Wibo Scholtus, Christel Bottema. Alle trainers zijn ervaren Jeugd- en Gezinsprofessionals (minimaal 5 jaar werkervaring en een HBO+-opleiding).

Carlijn Weijns: 'Ik ben een ambitieuze professional, en heb meer dan 400 trainingen basistraing SKJ portret trainer Carlijn Weijns
gegeven met een 8,5 als gemiddeld feedbackcijfer. Mijn focus: verbeteren van de professionele communicatie. Door mijn gedreven, flexibele en enthousiaste houding kom ik snel tot de kern van waar de deelnemer behoefte aan heeft. Ik ben erop gericht professionals te motiveren om zichzelf te blijven ontwikkelen.' Door mijn achtergrond als jeugd en gezinsprofessional ben ik in staat om de dagelijkse werkpraktijk te verbinden met de theorie uit de training.  

basistraining SKJ portret trainer christel bottemaChristel Bottema: 'Vanuit mijn brede ervaring als  jeugd- en gezinsprofessional kan ik mij goed identificeren met thema’s die spelen in het werkveld en de dilemma’s waar professionals tegenaan lopen. Als ervaren coach en trainer kan ik informatie op een heldere en levendige manier aanbieden. Praktijkvoorbeelden en veel positieve energie zijn daarbij belangrijk.'

Basistraining SKJ portret trainer Wibo ScholtusWibo Scholtus: 'Met 30 jaar werkervaring binnen de jeugdzorg (vrijwillig en gedwongen kader), forensische psychiatrie en de gehandicaptensector ken ik de dilemma’s van jeugd- en gezin professionals. Ik gebruik mijn ervaringen om professionals concrete handvatten te geven op basis van de beroepscode. Daarnaast ben ik lid van het tuchtcollege en van het college van Toezicht en Beroep van het SKJ. Hierdoor kan ik voorlichting geven over hoe deze colleges
klachten behandelen en toetsen aan de beroepscode.' 

Kosten

€ 495 excl. BTW (inclusief studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten). 

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, academie@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen