Verdiepingstraining Beroepsethiek voor Jeugd- en Gezinsprofessionals (SKJ)

Voor professionals die in de jeugdzorg werken en meer willen leren over beroepsethiek voor jeugdprofessionals.

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Jeugd en onderwijs, Sociaal domein

 • duur: 1 dagdeel

 • SKJ-punten: 7

Startdata en inschrijven

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals die werkzaam zijn als jeugdhulpverlener of jeugdbeschermer en willen leren hoe ze beroepsethisch invulling kunnen geven aan hun werk. Deze training is een vervolg op de Basistraining Beroepscode en Tuchtrecht Jeugd- en Gezinsprofessional en geldt als een verplichte training binnen de SKJ-(her)registratie.

Doel

In het dagelijkse werkveld krijg je als jeugd- en gezinsprofessional te maken met diverse morele thema’s. Je leert hoe je beroepsethisch integer kunt handelen als je in je dagelijkse werkveld dergelijke morele issues tegenkomt. In de basistraining heb je kennis opgedaan over de beroepscode en de werking van het tuchtrecht. In deze verdiepende training ga je deze kennis toepassen.

Inhoud

De training gaat over ethische problemen, kwesties en dilemma’s, die een zorgvuldige afweging vragen van jou als jeugd- en gezinsprofessional. Niet alleen in het belang van de cliënt, maar ook voor jou zelf. Om in zeer complexe situaties, in morele dilemma’s, volledig achter het (beroepsethisch) handelen te kunnen staan, is overleg met beroepsgenoten noodzakelijk. Hoe dit overleg kan worden vormgegeven, staat in deze training centraal. 

Resultaat

In deze verdiepende training heb je geleerd je kennis toe te passen. Na het volgen van deze training:

 • kun je een moreel issue herkennen;
 • weet je het verschil tussen een moreel probleem, een morele kwestie en een moreel dilemma;
 • heb je kennis over de verschillende methodieken die gebruikt kunnen worden bij het voeren van een moreel beraad;
 • weet je hoe je kunt handelen in een situatie waarin sprake is van een moreel dilemma. 

Opzet

 • duur training: 1 dagdeel van 5 uur
 • zelfstudie: 5,5 uur
 • aantal deelnemers: 8-16
 • locatie: Amersfoort

De training bestaat uit een fysieke bijeenkomst van 5 uur. Voorafgaand daaraan ontvang je een reader, die je voor de training leest. Ook neem je een eigen casus mee. In deze casus moet sprake zijn van een moreel issue dat jou momenteel bezighoudt of recent heeft beziggehouden. Beschrijf de kern van dit morele issue kort en bondig op maximaal een half A4’tje.

Het eerste deel van de training bestaat uit behandeling van theorie. Hierbij is onder andere gebruikgemaakt van het boek Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk van Buitink, Ebskamp en Groothoff (2017). In het tweede deel gaan we aan de slag met het moreel beraad. Hierbij kun je jouw morele dilemma inbrengen. De vraag die hier centraal staat is: hoe voer je een moreel beraad? De groep wordt verdeeld in twee groepen van 6 tot 8 deelnemers. Per groep wordt de inbreng van één deelnemer behandeld. 

De training sluit af met een huiswerkopdracht. Deze lever je binnen vier weken na afronding van de training in. Eventuele feedback van de trainer verwerk je daarna. 

Vervolgtraject

N.v.t.

Certificaat en punten

 • Wanneer je de opdracht met een voldoende hebt afgerond, heb je aan de toetsing voldaan en ontvang je een certificaat van deelname.
 • Deze training is geaccrediteerd met 7 SKJ-punten.

Trainers

De training wordt gegeven door een ervaren jeugd- en gezinsprofessional (met minimaal 5 jaar werkervaring) Portret Christel Bottema training beroepsethiek voor jeugd en gezinsprofessionals
als hbo+-opleiding.

Christel Bottema: 'Vanuit mijn brede ervaring als  jeugd- en gezinsprofessional kan ik mij goed identificeren met thema’s die spelen in het werkveld en de dilemma’s waar professionals tegenaan lopen. Als ervaren coach en trainer kan ik informatie op een heldere en levendige manier aanbieden.
Praktijkvoorbeelden en veel positieve energie zijn daarbij belangrijk.'

Carlijn Weijns: 'Ik ben een ambitieuze professional, en heb Portret Carlijn Weijns training beroepsethiek voor jeugd en gezinsprofessionalsmeer dan 400 trainingen gegeven met een 8,5 als gemiddeld feedbackcijfer. Mijn focus: verbeteren van de professionele communicatie. Door mijn gedreven, flexibele en enthousiaste houding kom ik snel tot de kern van waar de deelnemer behoefte aan heeft. Ik ben erop gericht professionals te motiveren om zichzelf te blijven ontwikkelen.'

Portret Wibo Scholtus training beroepsethiek voor jeugd- en gezinsprofessionalsWibo Scholtus: 'Met 30 jaar werkervaring binnen de jeugdzorg (vrijwillig en gedwongen kader), forensische psychiatrie en de gehandicaptensector ken ik de dilemma’s van jeugd- en gezin professionals. Ik gebruik mijn ervaringen om professionals concrete handvatten te geven op basis van de beroepscode. Daarnaast ben ik lid van het tuchtcollege en van het college van Toezicht en Beroep van het SKJ. Hierdoor kan ik voorlichting geven over hoe deze colleges klachten behandelen en toetsen aan de beroepscode.'

Kosten

€ 495 excl. BTW (inclusief kosten voor studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten). 

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, ontwikkelcentrum@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen