Workshop Gesepareerd Ouderschap (GO), basiskennis complexe scheidingen (SKJ)

Voor jeugdprofessionals van Veilig Thuis, wijkteams, jeugdzorgaanbieders, gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming, die SKJ-geregistreerd zijn.

  • opleidingsvormg: training

  • domein: Jeugd en onderwijs, Sociaal domein

  • duur: 1 dagdeel

  • SKJ-punten: 4

Startdata en inschrijven

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals in de zorg, bijvoorbeeld voor jeugdprofessionals van Veilig Thuis, wijkteams, jeugdzorgaanbieders, gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming, die SKJ-geregistreerd zijn. Een afgeronde opleiding op het gebied van uitvoerend zorgprofessional geldt als een pre.

Doel

Dagelijks krijgen veel professionals te maken met ouders en kinderen die zich in een (complexe) scheidingssituatie bevinden. Om deze gezinnen verder te kunnen helpen is het van groot belang dat er voor hen in een korte tijd een gedegen scheidingsanalyse met plan van aanpak wordt opgesteld. In deze workshop leer je als professional in de zorg de basistheorie van complexe scheidingen met de verschillende facetten die een (echt)scheiding complex maken. 

Inhoud

Deze workshop geeft je inzicht in wat een complexe (echt)scheiding is en wat niet. Wat houdt deze complexiteit in en waarom ís het complex? We behandelen verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld het scheidingsproces. Zo bekijken we de problematiek van een zekere afstand en kunnen we de (complexe) (echt)scheiding beter analyseren.

Resultaat

Na deze workshop kun je op methodische wijze een complexe scheiding analyseren. Daarmee kun je advies en ondersteuning bieden bij vermeende of terechte zorgen over de veiligheid of de ontwikkeling van een gezinslid door een (echt)scheiding. Je doet basiskennis op over complexe scheidingen op basis van Gesepareerd Ouderschap (GO).

Je hebt inzicht in wat een complexe scheiding is en in een scheidingsproces, met daarbij de verschillende fasen van een scheiding en de communicatie- en relatiepatronen tussen ouders. Je bent in staat om de ernst, duur, intensiteit en frequenties van de escalaties in te schatten (escalatieladder). Ook ben je in staat om naar de ouders en kinderen te luisteren, je in het gezin te verplaatsen en je op de juiste wijze te positioneren ten opzichte van netwerkpartners binnen een complexe scheiding. Je kunt reflecteren op het ontstaan van een complexe scheiding.

Opzet

  • duur training: 1 dagdeel van 4 uur
  • zelfstudie: 2 à 3 uur
  • aantal deelnemers: 8-50
  • locatie: Amersfoort

De 4 uur lange workshop bestaat uit een groepsoefening (‘over de lijn’), een deel theorie, oefenen met casuïstiek, het analyseren van een film en een reflectieoefening. We werken met casussen van ingewikkelde scheidingssituatie uit de beroepssituatie. Houd rekening met enkele uren zelfstudie (2 à 3 uur).

Vervolgtraject

Een sterk verdiepende training op dit thema: de 3-daagse training ‘Gesepareerd Ouderschap (GO)

Certificaat en punten

  • Bewijs van deelname.
  • Deze training is geaccrediteerd met 4 SKJ-punten.

Trainers

Floor van Essen: 'Als BMC-adviseur werk ik iedere dag aan vraagstukken in de jeugdhulpverlening workshop gesepareerd ouderschap portret floor van essen
en het sociaal domein, met name aan complexe scheidingen. Binnen deze domeinen ben ik werkzaam als leidinggevende en adviseur.
Ik heb kennis en kunde op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, processen, management en beleid ten aanzien van jeugd- en volwassenenproblematiek.' 

Merthe Jansen: 'Ik heb kennis en expertise in de jeugdzorgsector, ik heb verschillende workshop gesepareerd ouderschap portret trainer merthe jansenfuncties vervuld binnen de Jeugdbescherming en Veilig Thuis. Op de werkvloer zie ik complexe scheidingen in aantallen toenemen, waarbij het soms ontbreekt aan goede handvatten. Daarom vind ik het belangrijk om mijn eigen kennis en expertise en die van anderen hierin te blijven ontwikkelen. Met de energie van mijzelf en anderen zetten we samen de omgeving in beweging, op organisatie-, professioneel en cliëntniveau.'

Kosten

€ 395 excl. BTW (inclusief kosten voor studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten).

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, ontwikkelcentrum@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen