2 apr 2019

Wij investeren in talenten, doet u mee?

Urgente en complexe vraagstukken in het ruimtelijk domein. Ze dienen zich aan in razendsnel tempo en vergen een nieuwe manier van werken. Klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit en datagedreven werken. Thema’s waarin de visie van de jonge garde maatgevend en verbindend moet zijn. Voor de Slimme Stad én in het landelijk gebied.

Oplossingen liggen niet meer op de plank. Hierdoor wordt samenwerking over beleidsterreinen heen van cruciaal belang, mede in het licht van de Omgevingswet. Deze veranderende, meer naar buiten gerichte overheidsrol, vraagt om verbindende vaardigheden.

Juist in deze voortdurend in beweging zijnde wereld zijn de vaardigheden van jonge hoogopgeleiden, gemixt met de deskundigheid van ervaren ambtenaren, essentieel. Samen creëren zij nieuwe, slimme oplossingen, die toekomstbestendig zijn en werken in de praktijk.

Download de brochure

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Voor meer informatie over het inzetten van trainee(s) voor uw organisatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met uw (account)manager via telefoonnummer (033) 496 52 00 of met de Commerciële Binnendienst via telefoonnummer (033) 445 94 01 of per e-mail: cbd@bmc.nl

OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING FYSIEK-DOMEIN GEBIEDSONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement