Invoering Omgevingswet Ruimtelijke Ontwikkeling

Geruisloos, maar met enorme impact

De grootste herziening van wet- en regelgeving ooit biedt volop ruimte voor participatie en innovatie in het fysiek domein.

Omgevingswet = nieuwe decentralisatie
Na ruim 100 jaar komt de Nederlandse Ruimtelijke Ordening weer thuis. Vrij geruisloos kondigt de Omgevingswet zich aan. Maar let wel: dit is de grootste herziening van wet- en regelgeving ooit. De impact is vergelijkbaar met die van de transformatie in het sociaal domein. Uw veranderopgave gaat slechts voor 20% over techniek, maar voor zeker 80% over cultuur. Een enorme uitdaging op het gebied van participatie en ruimtelijke innovatie in uw stad én in uw regio.

Houding en handelen zijn bepalend voor succesvolle implementatie
De Omgevingswet creëert ruimte voor bewoners, bedrijven en bezoekers om in grote mate van zelfstandigheid richting te geven aan hun eigen leefomgeving. Dit heeft effect op de inhoud en vorm van uw ruimtelijke instrumentarium. Maar meer nog heeft het impact op de houding en het handelen van uw organisatie. Een verandering in uw manier van samenwerken zal bepalend zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

Relevante vragen daarbij zijn:

 • Hoeveel vrijheid bent u bereid te geven aan
  initiatiefnemers?
 • Welke zekerheden wilt u vasthouden?
 • Hoe werken college van B&W en raad samen in het
  herziene stelsel?
 • Hoe kan de ambtelijke organisatie tijdig inspelen op de
  veranderingen?
 • Hoe werkt u met uw regio aan de toekomstige
  opgaven?

Bekijk de gehele brochure Invoering Omgevingswet.

Bekijk de tijdlijn 'Op weg naar de omgevingswet 2019'.

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met één van onze senior adviseurs:

Drs. ing. Joris Stok via jorisstok@bmc.nl

Drs. ing. Ingrid Kersten via ingridkersten@bmc.nl

Drs. Charlotte Nauta via charlottenauta@bmc.nl

Drs. Marco Kerstens via marcokerstens@bmc.nl

U kunt ook bellen naar telefoonnummer 033 - 496 52 00.

Copyright © 2018 BMC