Advies

BMC ondersteunt de publieke sector bij het vinden van oplossingen voor veelal complexe en interdisciplinaire vraagstukken. Partnership, toonaangevende expertise en vooral de opgave te staan voor maatschappelijke en financiële toegevoegde waarde zijn daarbij leidend.

De vraag van de klant is bepalend voor onze dienstverlening. Of het nu gaat om strategisch advies, het realiseren van een gewenste verandering of verbetering, of een antwoord op vragen in de uitvoeringspraktijk: BMC Advies levert een passend aanbod.

Veel van onze adviesopdrachten starten of eindigen met een onderzoekmodule; Verkenningen, audits, effectmetingen en benchmarks zijn hiervan voorbeelden. Onze experts doen veel onderzoek om complexe beslissingen te ondersteunen. Voor meer informatie over onze onderzoeksexpertise klik hier.

Ook PublicSpirit maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. PublicSpirit ondersteunt organisaties bij mobiliteit, persoonlijke ontwikkeling, werving en search voor hogere managementfuncties. PublicSpirit beweegt mensen. Lees meer op www.publicspirit.nl