Onderzoek Participatie & Zelfredzaamheid

Meedoen is het centrale doel van de decentralisaties. Hiervoor is het belangrijk dat burgers zelf invulling kunnen geven aan hun leven. De Wmo geeft uw gemeente de verantwoordelijkheid om deze zelfredzaamheid te stimuleren en faciliteren, om de participatie van mensen te ondersteunen en zo de vraag naar zorg te verminderen. Inzicht in de zelfredzaamheid van uw inwoners en hun participatiegedrag is dan ook essentieel, zeker gezien de grote bezuinigingen in het sociaal domein waarmee gemeenten momenteel worden geconfronteerd.

Met behulp van een enquête brengen we de zelfredzaamheid en het participatiegedrag van uw inwoners in kaart, waarbij we betrouwbare uitspraken kunnen doen over wijken/buurten en/of (kwetsbare) doelgroepen. U kunt het onderzoek ook als monitor gebruiken door het uitvoeren van enkele gerichte vervolgmetingen. Zo kunt u voor de lopende raadsperiode de effectiviteit van uw Wmo-beleid in de tijd monitoren.

Resultaat

Het onderzoek geeft u inzicht in de effectiviteit van het Wmo-beleid van uw gemeente en levert belangrijke informatie op voor uw college én gemeenteraad. Het geeft uw gemeente handvatten om het beleid waar nodig aan te passen.

Investering

Wij bieden dit participatieonderzoek aan vanaf € 5.500,-. Wilt u over meerdere wijken of doelgroepen uitspraken doen, verdieping verkrijgen door rondetafelgesprekken met bewoners en/of zelforganisaties, de resultaten in de lokale beleidscontext plaatsen of de startfoto koppelen aan enkele vervolgmetingen, dan stellen we graag een offerte voor u op.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement