Jelmer Schalk

Jelmer Schalk

Bestuur & Organisatie, Jeugdhulp, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs
Netwerkorganisatie is het actief sturen op synergie
Als adviseur en onderzoeker richt ik mij op vraagstukken rondom bestuurlijke samenwerking, stakeholder management en governance in het publieke domein, in het bijzonder het onderwijs en de (jeugd)gezondheidszorg.

Ontwikkelingen in passend onderwijs, integrale (jeugd)zorg, decentralisaties en regionale netwerken vragen om deskundigheid in het sturen van samenwerking tussen organisaties die willen leren van elkaar, weerbaar en responsief willen zijn, en samen willen zorgen voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan cliënten. 

Samenwerking gaat niet vanzelf. Ik wil bestuurders, beleidsmakers en professionals helpen hun institutionele en persoonlijke netwerken effectiever te managen. Daarbij maak ik onder andere dankbaar gebruik van mijn ervaring als bestuurder in het hoger onderwijs. Het combineren van theorie en praktijk is wat ik het leukst vind. Ik geloof in de kracht van maatwerk en persoonlijke betrokkenheid, gevoed door systematische analyse en aansluiting bij de laatste bestuurskundige inzichten. 

Recente opdrachten:
  • Bestuurlijke samenwerking leerlingendaling in het VO
  • Evaluatie regionale samenwerking COVID-19
  • Evaluatie passend onderwijs in het PO  
Publicaties (selectie):
  • Schalk, J., P.E.A. van den Bekerom & M.J.A. van der Heijden (2018). Netwerkmanagement. In W. van Noort, S.M. Groeneveld, M. van der Hoek, J. Schalk & J. van der Voet (red.), Publiek Management. Bussum: Coutinho.
  • Schalk, J. (2017). Linking stakeholder involvement to policy performance: Nonlinear effects in Dutch local government policy-making, American Review of Public Administration, 47(4): 479-495.
  • Passchier, R. & J. Schalk (2016). Gezocht: Burgerparticipatie (voor vaste relatie): Een vergelijkende gevalsstudie naar 26 lokale netwerken in het sociale domein in de regio Arnhem, Bestuurskunde, 25(1): 65-77
  • Schalk, J., R. Torenvlied & J. Allen (2010). Network embeddedness and public agency performance: The strength of strong ties in Dutch higher education. Journal of Public Administration Research and Theory, 20(3): 629-653.
  • Van Houten, G., J. Schalk & M. Tuynman (2010). Samenwerking en sturing in gemeentelijke beleidsprocessen. In: M. de Klerk, R. Gilsing & J. Timmermans (red.), Op Weg met de WMO: Evaluatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning  2007-2009. Den Haag: SCP.

Contact

Jelmer Schalk

Stel uw vraag aan Jelmer Schalk

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?