Rolf Snaterse

Rolf Snaterse

Jeugdhulp, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing Consultant
Ik ben een een energieke, deskundig adviseur met zowel kennis van de inhoud van onderwijs en jeugdzorg als de dynamische omgeving waarin beide gepositioneerd zijn. Als analytische denker ben ik in staat complexe vraagstukken te doorgronden, als loyaal en klantgericht persoon ben ik in staat mensen te overtuigen en mee te nemen in veranderprocessen.

Ik ben er op gericht te zoeken naar kansen voor de jongeren, samen met alle betrokken. Hierbij ben ik resultaatgericht met een sterke focus op de belangen en verwachtingen van alle betrokken partijen. Samen met professionals zoek ik naar de beste weg voor de jongeren en ondersteun ik hen deze weg te vinden én te bewandelen

In zowel de begeleiding en ondersteuning van jongeren als in de advisering aan organisaties zie je deze combinatie van doelgerichtheid en mensgerichtheid terug. Ik ben in staat snel problemen te analyseren en mogelijke valkuilen op te sporen. Daarmee creëer ik orde uit chaos, waarna ik standvastig de koers blijf volgens waarin we afgesproken hadden te gaan.

Daarnaast zet ik me in als voorzitter voor het Executive Network voor schoolleiders. Als leidinggevende in het onderwijs heeft u regelmatig te maken met lastige vraagstukken en dilemma’s. Het is boeiend en nuttig om ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere scholen en om inspiratie op te doen om die vraagstukken op te lossen. BMC creëert voor u en uw collega’s het platform voor ontmoeting en wederzijdse inspiratie: het Executive Network Onderwijs. Dit netwerk brengt talenten, ambities en good practices van leidinggevenden en kader bij elkaar. 

Contact

Rolf Snaterse

Stel uw vraag aan Rolf Snaterse

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?