Kees-Jan van de Werfhorst

Kees-Jan van de Werfhorst

Sociaal Domein Partner
Ik ben senior onderzoeker en adviseur bij BMC, met ruime ervaring in het sociaal domein. Ik ken de actuele uitdagingen voor gemeenten, organisaties in zorg en welzijn,  en vooral ook voor de inwoner. Met de hervorming van de langdurige zorg is de rol van de overheid veranderd. Dit heeft op lokaal niveau geleid tot sturings- en positionerings-vraagstukken voor gemeenten én hun maatschappelijke partners. Daarbij zoeken bestuurders en beleidsmakers in toenemende mate de inbreng van inwoners en cliënten om samen met hen op te trekken bij de vormgeving van het beleid en de uitvoering.  
In mijn opdrachten begeef ik me rond deze vraagstukken op het grensvlak tussen analyse en advies. Als onderzoeker help ik met het monitoren van resultaten, analyseer ik knelpunten in de samenwerking, of toets ik de voortgang van uitvoeringsprogramma’s. Waar mogelijk maak ik gebruik van data om ervaringen en ontwikkelingen te objectiveren. Als adviseur begeleid ik evaluaties en verandertrajecten waarin verschillende partijen samen zoeken naar mogelijkheden om de transformatie van het sociaal domein in de praktijk vorm te geven.  
 
Recente opdrachten:
  • Evaluaties van sociale wijkteams in opdracht van verschillende gemeenten.
  • Onderzoek naar het Maatschappelijk Rendement van twee projecten in opdracht van een welzijnsorganisatie.
  • Onderzoek naar beleidsparticipatie in de Wmo, in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Benchmark Wmo, in opdracht van verschillende gemeenten;
  • Onderzoek naar de transformatie van de Jeugdhulp in opdracht van een Rekenkamercomissie.
  • Kwantitatieve analyses van behaalde resultaten in het Sociaal Domein, in opdracht van verschillende gemeenten.

Contact

Kees-Jan van de Werfhorst

Stel uw vraag aan Kees-Jan van de Werfhorst

Partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?