Bas van der Heijden

Bas van der Heijden

Sociaal Domein, Sport, Zorg Managing Consultant
"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." (A. Einstein)
Als adviseur zet ik mij in voor zoveel mogelijk actieve, gezonde en gelukkige Nederlanders. Vanuit een brede blik op en kennis van het sociaal domein richt ik mij graag op vraagstukken binnen de thema's van sport&bewegen, leefstijl, preventie, welzijn en gezondheid. Daarnaast ben ik sterk gefocust op de organisatie en werkwijze van overheid en instanties om dit mogelijk te maken. 
 
In mijn opdrachten werk ik graag vanuit de inhoudelijke en maatschappelijke opgave. Met veel oog voor de inrichting, werkwijze en cultuur van organisaties en teams zoek ik naar de juiste aanpak en oplossingen. Ik krijg energie van het werken in een complexe politiek bestuurlijke dynamiek, het werken vanuit collectieve opgaven, zoeken naar samenhang en samenwerking. 
In mijn werkzaamheden vervul ik diverse rollen. Van interim manager tot onderzoeker, strategisch adviseur, programmamanager, kwartiermaker en netwerkregisseur. 

Mensen om mij heen zullen mij herkennen als een gedreven en energieke professional. Op mens en harmonie gericht, open en kritisch. Sterk in communiceren en inspireren, coachend in leidinggevende functies. Ik fungeer graag als optimist en frisse blik van buiten en wil op gedegen maar ook creatieve wijze uitdagingen te lijf gaan.

Recente opdrachten en werkervaring: 
  • Coördinatie van regionale samenwerking en organisatie in het kader van het Integraal Zorg Akkoord;
  • Ontwikkelen van een meerjarige programmatische aanpak voor gezondheid van jeugd en jongeren in een grote gemeente;
  • Strategisch advies en procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een preventievisie met samenwerking tussen het sociaal en fysieke domein enerzijds en samenwerking gemeente en maatschappelijke partners anderzijds; 
  • Toekomstverkenning en advies over het belang van speeltuinen en ruimte voor spelen en bewegen voor kinderen; 
  • Strategisch advies over inrichting en uitvoering van sport en beweegbeleid binnen brede sociaal maatschappelijke opgaven, onder andere ook gericht op de inzet van sportbedrijf en functionarissen sport en bewegen. 

Contact

Bas van der Heijden

Stel uw vraag aan Bas van der Heijden

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?