Rob van Hilten

Rob van Hilten

Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein Senior Adviseur
Transitie is veranderen vanuit onderlinge verbondenheid..
Leven we in een tijdperk van verandering, of veranderen we van tijdperk?

Alles verandert. We lopen tegen de grenzen van 'het oude' aan. Onze opvattingen, visie, wetten, regels en de manier waarop we dingen doen rond energie en het klimaat, rond mobiliteit, in het sociaal domein, in de landbouw, met de (circulaire-) economie, met ons geld en in de zorg. Alles verandert. Om een vitale samenleving te blijven, moeten we vanuit een nieuwe visie, met nieuw elan, impact  maken.

'Gewoon' veranderen is niet meer overal op zijn plaats. Het aanpakken van transities en transformaties (b)lijkt andere koek. Veel is met veel verbonden. We zijn onderling afhankelijk. Iedereen doet mee.

Ik begeleid maatschappelijke- en publieke partijen om innovatiestrategieën succesvol te maken, samen te werken en impact te hebben. Van bestuurder tot vrijwilliger, met de top-down en de bottom-up. 

Meer dan 25 jaar ervaring met conceptvorming, innovatie, strategie, data, digitalisering, blockchain, (regionale) economische ontwikkeling, gedragsverandering, smart mobility, serious gaming, civil society en maatschappelijk ondernemerschap. 

De vraag is niet of 'de transitie' doorzet; de vraag is hoe jouw organisatie er mee om gaat. 

Ik ben het best op mijn plek als coach, adviseur, interim / programmamanager of -directeur.

Enkele recente opdrachten:
  • Begeleiding van de sociale basis van een middelgrote gemeente, bestaande uit 35 organisaties, om met elkaar één subsidieaanvraag bij de gemeente in te dienen waarmee de gehele financiering van de sociale basis voor de komende vier jaar wordt gerealiseerd. De gemeente wil de dienstverlening in het sociaal domein niet langer via aanbestedingen contracteren. Dit 1) in het kader van de transformatie waarbij 'eigendom' steeds dichter bij de bewoners komt te liggen, 2) het huidige partnerschap te versterken en de thans al behoorlijk hoge kwaliteit verder te versterken, 3) te voorkomen dat d.m.v. een aanbesteding per ongeluk nieuwe partijen zonder binding met de gemeente het stokje van goed functionerende organisaties over hebben te nemen. In dit proces komen partijen gemeenschappelijk tot de conclusie dat dienstverlening aan bewoners effectiever kan door overlap te voorkomen en leemten samen in te vullen. De komende jaren zal de samenwerking tussen de partijen zich gaan versterken. 

  • Voor een aantal G4-steden, 100k+ steden en middelgrote gemeenten in Nederland en in Noord West Europa: ontwikkeling van strategische plannen en opzetten van samenwerking tussen zorginstellingen, woningcorporaties, sociale / maatschappelijke basis, burgerinitiatieven en gemeenten om instroom in vrijwilligerswerk te verhogen / de hoeveelheid uren vrijwillige inzet per bewoner te vergroten / groei op participatieladder te versterken door een beloningsysteem en marktplaats te realiseren.

  • In samenwerking met de initiatiefnemers; ontwikkeling en implementatie van concept, de strategie, bedrijfsplanning en het partnerschap rond Wehelpen.nl.

  • Ontwikkeling en leiding van publiek/privaat partnerschap rond community building in steden / wijken / dorpen m.b.t. energietransitie.  

Contact

Rob van Hilten

Stel uw vraag aan Rob van Hilten

Senior Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs