Rob van Hilten

Rob van Hilten

Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein Senior Adviseur
Transitie is veranderen vanuit onderlinge verbondenheid..
Leven we in een tijdperk van verandering, of veranderen we van tijdperk?

Alles verandert. We lopen tegen de grenzen van 'het oude' aan. Onze opvattingen, visie, wetten, regels en de manier waarop we dingen doen rond energie en het klimaat, rond mobiliteit, in het sociaal domein, in de landbouw, met de (circulaire-) economie, met ons geld en in de zorg. Alles verandert. Om een vitale samenleving te blijven, moeten we vanuit een nieuwe visie, met nieuw elan, impact  maken.

'Gewoon' veranderen is niet meer overal op zijn plaats. Het aanpakken van transities en transformaties (b)lijkt andere koek. Veel is met veel verbonden. We zijn onderling afhankelijk. Iedereen doet mee.

Ik begeleid overheden, maatschappelijke organisaties, (maatschappelijk) ondernemers en bewoners om samen invulling te geven aan maatschappelijke uitdagingen. 

Ik ben sparringpartner van politici, bestuurders, directeuren, beleidsmedewerkers en iedereen op de werkvloer om gemeenschappelijke visies, aanpakken en werkwijzen te ontwikkelen, te borgen en succesvol uit te voeren. 

Ik doe onderzoek naar vraagstukken op het gebied Nieuwe Economie (energie, klimaat, circulair, inclusief, arbeidsparticipatie en -migratie, eerlijke ketens, lokaal, duurzaamheid, impact, sociaal- en cultureel ondernemerschap) en Nieuwe Democratie (participatie, burgerinitiatieven, omgevingsmanagement, sociale basis, civil society).

Ik ben programmamanager van opgaven met hoog innovatief gehalte, complexe vraagstukken, grote urgentie.

Mijn aanpak kenmerkt zich door:

 • Onafhankelijk, boven de partijen
 • Sterke denker met voorkeur voor dingen doen
 • Bewegelijk, enthousiast, betrokken, persoonlijk, informeel
 • Compacte trajecten
 • Geen saaie rapportages die toch niemand leest
 • Laaghangend fruit snel in beeld
 • Structureel bouwen aan elkaar begrijpen, van en met elkaar leren
 • Kom maar op met die spanning: zonder wrijving geen glans
 • Op zoek naar de onderstroom; wat is er nou écht aan de hand

Voormalig (impact) ondernemer & investeerder. Public speaker.

Recente opdrachten

 •  Strateeg in de verduurzaming van Randstad Groep Nederland en BMC. In opdracht van directie RGN en BMC ontwerpen en implementeren van integraal duurzaamheidsprogramma. Vertrekkend vanuit missie en visie, met uitwerking naar concrete maatregelen in bedrijfsvoering, aanscherpen van marktaanbod, trainen en opleiden van collega’s. Laaghangend fruit, grote projecten en ‘no-brainers’.
 • Onderzoeksleider voor een middelgrote gemeente naar de vormgeving van een corona noodfonds met als doel ondernemingen in specifieke sectoren voor een faillissement en banenverlies te behoeden;
 • Onderzoeksleider naar versterking sociale ondernemingen in opdracht van de Staatssecretaris van het Ministerie van EZK, t.b.v. bepaling standpunt Kabinet en verdediging daarvan in de Tweede Kamer;
 • Onafhankelijk procesbegeleider / ‘probleemoplosser’ in een vastgelopen aanpak rond huisvesting van arbeidsmigranten in de randstad;
 • Kwartiermaker voor bestuurlijk programma t.b.v. de versterking van ‘de sociale basis’ in een 100+ gemeente;
 • Onderzoeksleider in een action-learning programma rond het uitwisselen van gegevens in het sociaal domein;
 • Onafhankelijk procesbegeleider van een middelgrote gemeente en haar partners in het sociaal domein in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor de komende vier jaar.

Contact

Rob van Hilten

Stel uw vraag aan Rob van Hilten

Senior Adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?