Bjorn Borgers

Bjorn Borgers

Ruimtelijke Ontwikkeling Managing Consultant

Samenwerking, ondernemerschap en regionale ontwikkeling zijn kernwoorden waar ik dagelijks mee bezig ben. Na de Hoge Hotelschool Maastricht heb ik diverse managementrollen vervuld in hospitality, luchthavens en overheid. Deze ervaring, aangevuld met een Master bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, zet ik in bij gebiedsontwikkeling waar wonen en werken samenkomen. Niet als doel op zich maar als middel om een wijk, gemeente of regio krachtiger en leefbaar te maken en te houden.

Afgelopen 15 jaar bij het regionaal ontwikkelingsbedrijf in Noord-Holland gewerkt aan regionale samenwerking, gebiedsontwikkeling en begeleiden van (internationale) investeringen. Vanuit deze achtergrond adviseer ik overheden bij regionale samenwerking, gebiedsontwikkeling, ontwikkelstrategie en uitvoeringsprogramma's. Altijd gericht op een duurzame relatie en resultaat.

Recente ervaring:

Ontwikkelstragie De Kempen 2040

Opstellen gezamenlijke strategie voor wonen, werken en mobiliteit voor de Kempen.

Regionale bedrijventerreinenprogrammering Brabantse Wal

Samenwerking, strategie en programmering van regionale bedrijventerreinen en opstellen van een ontwikkelstrategie regionaal bedrijventerrein Reinierpolder III.

Samenwerking Policy Campus

Opzetten van een samenwerking en business case, samen met overheden, universiteiten en bedrijven met als doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke transities door beter samen te werken in beleidsprocessen.

Datacenterstrategie

Opstellen van een positioneringstrategie datacenters voor een gemeente.

Regionale positioneringsstrategie Noord-Holland Noord

De strategie is gericht op een regionale focus op sterktes én de samenwerking met de MRA regio. Dit heeft geleid tot een meerjarige strategie en uitvoeringsprogramma.

Regionale uitvoeringsstrategie internationale acquisitie en investeringen

Opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma om nieuwe investeringen en bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven te behouden. In de uitvoering is gericht op lokale en regionale samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen.


 

Contact

Bjorn Borgers

Stel uw vraag aan Bjorn Borgers

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?