Angid Pons

Angid Pons

Sociaal Domein senior adviseur
Het gaat om het verhaal achter de cijfers.
Ik ben als senior adviseur werkzaam bij BMC en ben vooral actief binnen het sociaal domein. Binnen het sociaal domein heb ik opdrachten uitgevoerd op het gebied van Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, Wmo en Jeugd. Sinds 2017 werk ik vooral met onze samenwerkingspartners Divosa (de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) en Stimulansz aan de benchmarks Werk en Inkomen en Armoede en Schulden. Hiernaast heb ik de afgelopen jaren onder meer opdrachten uitgevoerd voor diverse Rekenkamers en de ministeries VWS, SZW, BZK en EZ, zoals de evaluatie van de Winkeltijdenwet en van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Recente opdrachten:
  • Projectleider Benchmark Werk en Inkomen. Deze benchmark maakt het mogelijk om resultaten op het gebied van in- en uitstroom, re-integratie, participatie, handhaving en financiën te vergelijken met andere gemeenten. Benchlearning is een belangrijk onderdeel van de benchmark. Het gaat om het verhaal achter de cijfers. Aan de benchmark nemen meer dan 220 gemeenten deel.
  • Projectleider Benchmark Armoede en Schulden. Met deze benchmark maken we resultaten over bereik en uitgaven voor minimaregelingen, schuldhulpverlening en het bereik en uitgaven voor preventieve activiteiten voor armoede en schulden inzichtelijk. Het verhaal achter de cijfers bespreken we met onze deelnemers in benchlearnbijeenkomsten. Aan de benchmark nemen meer dan 160 gemeenten deel.

Contact

Angid Pons

Stel uw vraag aan Angid Pons

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?