Lenny Putman

Lenny Putman

Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling Partner Energietransitie
Even the smallest person can change the course of the future (J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings)

Ons klimaat verandert snel en wordt extremer door menselijk handelen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. Een transitie naar fossielvrije energie is noodzakelijk. Ik help overheden en publieke organisaties op strategie, bestuurskracht, samenwerkingskracht en uitvoeringskracht in deze energietransitie. Ik ben verantwoordelijk voor de BMC opgave energietransitie.

Ik heb een stevige kennisbasis op maatschappelijke veranderingsprocessen en governance gericht op klimaat en duurzaamheid. Ook heb ik jarenlange ervaring in beleid, strategie en programmamanagement op energie en klimaat bij overheden. Deze zet ik graag in voor overheden en (publieke) samenwerkingen die werk willen maken van de energietransitie. 

Ik haal resultaten door een oplossingsgerichte aanpak. Ik werk vanuit de opgave door organisatiegrenzen en werkvelden heen en daag anderen daartoe uit. En ik werk aan gedragen resultaten in complexe krachtenvelden door samenwerking vanuit eigenaarschap. 

Ervaring

  • Procesmanager warmte (samenwerking warmtenet) bij een gemeente
  • Onderzoek nieuwe participatievormen windenergie
  • Rekenkameronderzoek klimaatbeleid en energiearmoede
  • Procesregisseur RES 2.0 bij een grote RES
  • Kwartiermaker, programmamanager RES 1.0 bij een grote RES
  • Programmamanager duurzaamheid en klimaat bij een gemeente
  • Beleidsmedewerker milieu, klimaat en duurzaamheid
  • Milieusociologisch onderzoek duurzaam wonen

Contact

Lenny Putman

Stel uw vraag aan Lenny Putman

Partner Energietransitie
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?