27 jul 2018

Democratische legitimering van de Provinciale Staten

De leden van de Provinciale Staten vinden dat hun ambt wordt ondergewaardeerd door het Rijk. Ruim de helft ervaart zelfs helemaal geen waardering van de landelijke overheid. Van de bevolking ondervinden de Statenleden meer waardering. De eigen politieke partij laat het meest waardering blijken voor het werk van de Provinciale Staten.

De maatschappelijke waardering die de Statenleden ervaren is een van de onderwerpen die BMC onderzocht in opdracht van het IPO, de landelijke organisatie van de provincies (Belevingsonderzoek onder leden van de Provinciale Staten). Het onderzoek had daarnaast betrekking op de motivatie en redenen om indertijd statenlid te worden, de door hen ervaren werkdruk, de tijd die zij aan dit werk besteden, hun waardering voor de statenvergoeding en de resultaten die zij bereiken.

Het onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over de democratische legitimering van de Provinciale Staten als vertegenwoordigers van de inwoners van hun provincie.

De vraag van de opdrachtgever

Het IPO liet het belevingsonderzoek uitvoeren door BMC ter voorbereiding op het overleg van politieke ambtsdragers met de minister van BZK. De aanleiding was de actuele discussie over het imago en aanzien van PS-leden in relatie tot de arbeidsvoorwaarden. De focus was onder andere gericht op de kandidaatstelling door voldoende gekwalificeerde mensen bij de volgende verkiezingen.

Het IPO wijst er in haar bekendmaking van dit onderzoek op dat “maar liefst 92% van de stateleden plezier beleeft aan het ambt. Veruit de meeste statenleden ervaren hun werk als zinvol en zien dat er concrete resultaten worden bereikt. Ongeveer 67% van de huidige statenleden geeft aan beschikbaar te zijn voor een volgende periode.”

De uitkomsten zijn volgens het IPO een goede basis voor de discussie met de minister over het politieke ambt en een integrale visie op hun rechtspositie. Volgens prominent statenlid van Overijssel Dick Buursink toont dit onderzoek aan dat er een betere balans moet komen tussen de inzet van Statenleden en hun inzet en beloning daarvoor. “Het is een prachtige baan, maar ondergewaardeerd en daar ga ik graag met Den Haag het gesprek over aan.”

Aanpak van BMC

Alle 566 Statenleden kregen in het voorjaar van 2014 een uitnodiging om mee te doen aan de online enquête, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun griffier. Het onderzoek kreeg een respons van 36%. BMC/SGBO voerde in 2004 al een vergelijkbaar onderzoek uit.

Enkele feiten uit het belevingsonderzoek:

  • Vier van de vijf Statenleden vinden hun werk zinvol.
  • De gemiddelde tijdsbesteding is 20 uur per week.
  • De meesten vinden de statenvergoeding daarvoor onvoldoende.
  • Bijna alle Statenleden (85%) verrichten er betaald werk naast.
  • 62% vindt de werkdruk te hoog, een vijfde vindt dit zeer onplezierig.
  • Ongeveer 40% van de Statenleden is bang dat er voor de komende verkiezingen onvoldoende geschikte kandidaten zullen komen vanwege de grote tijdsbesteding tegenover de lage vergoeding en de onbekendheid met hun werk.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Hans Slooijer via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar hans.slooijer@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement