Rob van Hilten

Rob van Hilten

Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sociaal Domein Managing Consultant
Participatie en samenwerking
Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Ons klimaat verandert, er is een schrikbarend tekort aan huizen, er komen veel migranten het land in, er is - zelfs in Nederland - grote armoede, de arbeidsmarkt is ronduit krap. Om er maar eens een paar te noemen. En de overheid is vaak niet goed in staat om deze uitdagingen zelfstandig in goede banen te leiden.
Dat hoeft ook niet; bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn ook maatschappelijk actief. Ze zijn mondig, hebben vaak goed onderbouwde meningen, veelbelovende innovaties of krachtige producten en diensten. Zij nemen initiatief en willen betrokken worden.

Het blijkt knap lastig om de systeemwereld van de overheid te verbinden met de leefwereld waar we allemaal in rondlopen. En daar gaat het veel te vaak fout. Het vertrouwen tussen overheid en samenleving is (daardoor) behoorlijk laag. Veel te laag om die grote problemen op te lossen. Mij valt steeds het verschil op in belang, perspectief, dynamiek, werkwijze, cultuur en 'organisatiemodel'. Vaak is er hulp nodig om die kloof te dichten.

Mijn werk bestaat vaak uit het evalueren, inrichten en verbeteren van ‘instrumenten’ (zoals wetten, beleid, verordeningen, overeenkomsten en rechtsvormen) en het begeleiden van politici, bestuurders, professionals, inwoners en ondernemers om samen te werken.
Ik doe onderzoek, netwerk, zoek partners, maak strategieën en programma’s, bouw samenwerkingsverbanden (zoals pps-en en clusters) schrijf plannen, lobby daarvoor, help er geld bij te vinden, begeleid politiek, bestuur en teams, leer mensen samen te werken. Als nodig, stroop ik graag mijn mouwen om mee te doen op de werkvloer.

Contact

Rob van Hilten

Stel uw vraag aan Rob van Hilten

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?