Hans Schuit

Hans Schuit

Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Je moet een plan hebben om van A naar B te komen, maar weet dat het altijd anders gaat!
Sinds begin 2010 werk ik als senior adviseur bij BMC. Ik ben verbonden aan de themakring Onderwijs. Als voormalig hoofd Onderwijs en Jeugd bij de gemeente Nijmegen en als voormalig onderzoeker van de aansluiting tussen beroepsonderwijs (mbo en hbo) met de arbeidsmarkt bij KBA Nijmegen beschik ik over een brede kennis van de onderwijskolom van primair onderwijs tot en met hoger onderwijs. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van complexe samenwerkingsprocessen tussen onderwijsinstellingen en overheden en de relaties met aanpalende werkvelden. Binnen onze themakring staan aansluiting en samenwerking tussen beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo), arbeidsmarkt en samenleving centraal, veelal vanuit een regionaal perspectief. Vaak zijn hierbij ook vraagstukken van krimp en toekomstbestendigheid aan de orde.

Recente opdrachten:
  • Secretaris Taskforce Zeeuws-Vlaanderen - In de tweede helft van 2017 was ik als secretaris van de Taskforce de spin in het web van een complex krachtenveld (Taskforce plus 4 schoolbesturen, 3 gemeenten, provincie Zeeland en de departementen van OCW en BZK). Opdracht aan de Taskforce was om deze partijen te binden aan een gezamenlijk plan voor toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. De inzet van de Taskforce heeft geleid tot het advies ‘Gewoon Goed Onderwijs’, dat inmiddels door alle partijen in uitvoering is genomen.
  • Procesbegeleider/adviseur fusie voortgezet onderwijs - Als procesbegeleider en adviseur ondersteun ik de 4 besturen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen sinds 1 januari 2018 op weg naar 1 organisatie per 1 augustus 2018 o.a. door het opstellen van een Fusie Effect Rapportage, het opstellen van een Transitieplan en het opstellen van een financieel Arrangement tussen schoolbesturen en overheden.
  • Procesbegeleider kwaliteitsafspraken ROC Nijmegen - OCW - Als procesbegeleider ben ik verantwoordelijk voor het opleveren van een 'plan kwaliteitsafspraken' vóór 1 november 2018 dat voldoet aan de door het ministerie van OCW gestelde eisen. Alleen op basis van een goedgekeurd plan kan ROC Nijmegen aanvullende middelen van OCW ontvangen om te werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Contact

Hans Schuit

Stel uw vraag aan Hans Schuit

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?