Han Janssens

Han Janssens

Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs Managing Consultant

Vanuit BMC ben ik als managing consultant betrokken bij projecten rondom de thema’s passend onderwijs, (integrale) samenwerking en leiderschap. Ik ben daarnaast inzetbaar als interim manager.

Waar scholen te maken hebben met een veranderende omgeving en/of complexe dynamiek creëer ik urgentiebesef, verbind ik belangen en draag ik bij aan een heldere verandervisie en de toewijding daaraan op de werkvloer. 

Door mijn analytisch vermogen en achtergrond blijven cultuuraspecten, organisatiestructuren, samenwerkingsklimaat en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers niet ongemoeid. 

Met een natuurlijke, open en kritische houding beweeg ik anderen tot nadenken. Daarbij gebruik ik naast humor en enthousiasme, mijn empathisch vermogen. Ik ben waar nodig direct en confronterend. 

Mijn uitgangspunt is ten alle tijden de impact ten gunste van de leerlingen en de taakvolwassen professionals die dagelijks met deze leerlingen werken. 

Recente opdrachten:

Wendbaar organiseren specialistisch kindcentrum. 

Ondersteuning schoolleider in de implementatie van Unit-onderwijs en inrichting van een passende organisatiestructuur. 

Schaduwmanagement startend schoolleider.

Procesbegeleiding IKC: visie- en planvorming.

Analyse veranderkracht binnen specialistisch kindcentrum.

Procesbegeleider ontwerp specialistische voorziening SBO/SO.

Interim schoolleider PO.

Interim manager Kinderopvang.  

Contact

Han Janssens

Stel uw vraag aan Han Janssens

Managing Consultant
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?