Peter Sleegers

Peter Sleegers

Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior adviseur
Competenties:     
Ik ben goed in het toepassen van onderzoek voor het analyseren en oplossen van complexe sturingsvraagstukken in het onderwijs. Ik kan conceptueel denken en heb een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Ik ben resultaatgericht en heb aantoonbare impact op verandering op zowel leerkracht, directie en bestuursniveau in het onderwijs. Daarnaast werk ik veel in teamverband maar ook zelfstandig. Opdrachtgevers waarderen mijn kennis van het onderwijs en mijn vermogen om expertise in te zetten voor de verbetering en innovatie van de onderwijspraktijk.     
           
Expertise gebieden:         
Primair, voortgezet en speciaal onderwijs, passend onderwijs, gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, VVE, onderwijskundig leiderschap en onderwijsbestuur, duurzame schoolontwikkeling.
 
Recente opdrachten:
  • Adviseur kwaliteitsverbetering 
  • Implementatie passend onderwijs in het VO 
  • Evaluatieonderzoek Passend Onderwijs 
  • Projectleider effect-onderzoek startgroepen (VVE) 
  • Adviseur voor kwaliteitsimpuls basisonderwijs grote gemeenten
  • Projectleider onderzoek naar evaluatie kwaliteitsimpuls 
  • Scholingsprogramma onderwijskundig leiderschap (maatwerk) 

Contact

Peter Sleegers

Stel uw vraag aan Peter Sleegers

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?