Rob van 't Zand

Rob van 't Zand

Bestuur & Organisatie, Informatie & Gegevensmanagement senior adviseur
Informatievoorziening is dé succesfactor in het openbaar bestuur
Ik wil een bijdrage leveren aan het versterken van de bestuurs-, beleids- en uitvoeringskracht van de overheid om daarmee de weerbaarheid van het openbaar bestuur in Nederland te waarborgen. Ik doe dit door organisaties te adviseren over de professionalisering van hun informatievoorziening en hun samenwerking met maatschappelijke partners.

Mijn expertise heb ik de afgelopen jaren opgebouwd rond de domeinen ‘informatievoorziening’ en ‘dienstverlening’ bij gemeenten. Ik acteer daarbij op bestuurlijk- directie- en beleidsniveau. Door mijn technische achtergrond doorzie ik inhoudelijke vraagstukken op operationeel niveau. Daarnaast heb ik diverse strategische oriëntaties verzorgd voor regionale en landelijke overheidsorganisaties.

Hierdoor heb ik een goed overzicht en inzicht ontwikkeld in informatievraagstukken in het publieke domein en ben ik hierdoor gesprekspartner voor bestuurders en functionarissen aan zowel de business- als IT-kant.

Specialiteiten: Informatie- en Gegevensmanagement, Informatiegestuurd Werken, Business-Datamanagement, Keten-samenwerking, Geo-informatie, Decentralisaties sociaal domein.

Contact

Rob van 't Zand

Stel uw vraag aan Rob van 't Zand

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?