Rob van 't Zand

Rob van 't Zand

Informatie & Gegevensmanagement, Data & Digitalisering Partner Data en Digitalisering
Werken met data begint bij het goede gesprek
Mijn persoonlijke ambitie is een bijdrage leveren aan het versterken van de bestuurs-, beleids- en uitvoeringskracht van de publieke sector. Ik doe dit door organisaties te adviseren over de professionalisering van hun informatievoorziening en hun samenwerking met maatschappelijke partners.

Mijn expertise heb ik opgebouwd rond de domeinen ‘informatievoorziening’ en ‘datagedreven werken’ bij publieke organisaties. Ik acteer daarbij op bestuurlijk, directie- en beleidsniveau. Door mijn technische achtergrond doorzie ik inhoudelijke vraagstukken op operationeel niveau. Daarnaast heb ik diverse strategische oriëntaties verzorgd voor regionale en landelijke overheidsorganisaties.

Hierdoor heb ik een goed overzicht en inzicht ontwikkeld in informatievraagstukken in het publieke domein en ben ik hierdoor gesprekspartner voor bestuurders en functionarissen aan zowel de 'business'- als IT-kant.

Aanpak en werkwijze
Ik heb ruime ervaring met informatiseringsvraagstukken bij publieke organisaties. Ik adviseer organisaties over hun data-strategie en begeleid hen bij het maken van de eerste stappen in het maken van data-inzichten en de inpassing ervan in sturings-, beleids- en leerprocessen. Hierbij richt ik mij op de organisatie van datagedreven werken en het toepassen van methoden om waardegedreven dataprojecten uit te voeren.

Het vertrekpunt van mijn ondersteuning is het versterken van het analyserend vermogen van organisaties. Door zelf beter te begrijpen wat je wilt bereiken en wat je handelingsperspectief is, wordt je effectiever in de rol die je hebt in het samenspel in het publieke netwerk. Het kunnen inpassen van data-inzichten bij besturings- en beleidsvraagstukken is een vaardigheid die daar sterk aan bijdraagt.
Mijn repertoire bestaat uit opleiding, projectmanagement, advisering en onderzoek, altijd samen met de mensen die het betreft. 

Artikelen
https://www.bmc.nl/actueel/hoe-zet-je-als-gemeente-stappen-in-datavolwassenheid
https://www.bmc.nl/actueel/kleine-data-grootse-inzichten
https://www.bmc.nl/actueel/datagedreven-organisaties-leveren-meer-waarde-voor-de-samenleving
https://www.linkedin.com/pulse/samen-beter-worden-door-welbegrepen-wederkerigheid-rob-van-t-zand/

Contact

Rob van 't Zand

Stel uw vraag aan Rob van 't Zand

Partner Data en Digitalisering
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?