Joris Stok

Joris Stok

Ruimtelijke Ontwikkeling Managing Partner
"De veranderende maatschappelijke context na de crisis vraagt om nieuwe antwoorden. BMC helpt u rolvast te acteren met focus op resultaat."
Ik ben partner en senior adviseur bij BMC. Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring in het publieke domein. Als adviseur ben ik sinds 2008 verbonden aan BMC. In het krachtenveld tussen bestuur, organisaties en maatschappelijke partners werk ik aan impactvolle experimenten en innovaties in het ruimtelijk en economische domein.

Recente opdrachten:
  • Invoering Omgevingswet (Samenwerkingsverband en ministerie). Onderzoek naar de lessen uit de drie decentralisaties in het sociaal domein voor de invoering van de Omgevingswet.
  • Invest-NL (Provincie, regio en gemeente). Onderzoek naar hoe de decentrale partners zich het beste kunnen voorbereiden op de komst van Invest-NL
  • Scale-Up (5 cleantech clusters) Aansturing van een INTEREG-programma met acht Europese partners. Het programma richt zich op het verduurzamen van de regionale economie door een brede ondersteuning van cleantech start-ups in hun groei naar scale-ups.
  • Onderzoek Grondbeleid (Provincie) Trekker van het onderzoek naar de doelmatigheid en efficiëntie van het grondbeleid (inclusief het schetsen van bestuurlijke handelingsperspectieven voor de doorontwikkeling van beleid en uitvoering).
  • Redacteur ‘Smart Cities’ (BMC) Dit boek met bijdragen van onder andere Neli Kroes, Maarten Hajer en Boyed Cohen schetst het concept Smart Cities is al haar diversiteit. Kernvraag is: ‘Hoe slim kan een stad zijn?’
  • Toekomst Westelijke Mijnstreek (Regio) Met een bestuurlijke toekomstgroep vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen is een scenariotraject doorlopen. Dit gaf de partners zicht op de impact van de demografische transitie en de (on)mogelijkheden om kenniswerkers te binden aan de regio.
  • Businesscase Triple Helix Organisatie (gemeente) Opstellen van de businesscase voor een privaat publieke samenwerking tussen bedrijfsleven. kennisinstellingen en overheden in de regio Delft-Rotterdam-Drechtsteden.
  • Scenario’s Metropool Financieel Gezond (Gemeente) Lid van een klein team voor de ontwikkeling van vier scenario’s om de robuustheid van de stedelijke strategie te toetsen in tijden van financiële onzekerheid. Resultaat was een ‘serious game’ dat op verschillende (bestuurs)tafels is gespeeld.

Contact

Joris Stok

Stel uw vraag aan Joris Stok

Managing Partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?