Zorg en veiligheid

In de samenleving is er vaak sprake van overlap tussen de thema’s zorg en veiligheid. Sommige mensen worstelen bijvoorbeeld met meerdere persoonlijke problemen. Deze mensen worden vaker het slachtoffer van misbruik of criminaliteit. Daarnaast zorgen ze vaker voor overlast. Het zijn van pleger of slachtoffer lopen hier al snel door elkaar. Dit vraagt om een goede verbinding van zorg en veiligheid, om zo tot duurzame oplossingen van veiligheidsvraagstukken te komen.

BMC is expert in het verbinden van partijen om samen de complexe opgaven in het werkveld van zorg en veiligheid aan te pakken. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

[Neem contact op]

Op deze pagina

De maatschappelijke uitdaging van zorg en veiligheid?
De visie van BMC op zorg en veiligheid
De aanpak van zorg en veiligheid
Onze dienstverlening op het gebied van zorg en veiligheid
Praktijkcases
Werken bij BMC op het gebied van zorg en veiligheid
Onze adviseurs

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van zorg en veiligheid 

De verbinding tussen zorg en veiligheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Vraagstukken op dit snijvlak worden steeds complexer en de behoefte aan een domeinoverstijgende regievoering groeit. Voor thema’s als huiselijk geweld, kindermishandeling, Multidisciplinaire Aanpak (MDA++),  re-integratie van ex-gedetineerden, jeugdcriminaliteit en ondermijning geldt dat een succesvolle aanpak alleen tot stand kan komen door middel van een samenwerking tussen partijen uit tenminste het veiligheidsdomein, het justitieel domein, het (jeugd)zorgdomein en het sociaal domein. 

De visie van BMC op zorg en veiligheid

De vraagstukken op het gebied van zorg en veiligheid zijn vaak complex. Bij BMC streven we naar duurzame oplossingen die op verschillende leefgebieden toepasbaar zijn. Dat vraagt om een efficiënte, multidisciplinaire aanpak. Bij BMC hebben we een domeinoverstijgende samenwerking hoog in het vaandel staan. We beschikken in brede zin over kennis en expertise rondom domeinoverstijgende (regionale) samenwerking, netwerksamenwerking en regievoeren. Ook op uitvoerend niveau zijn we gedreven in de aanpak van complexe casuïstiek. 

Aanpak van zorg en veiligheid

BMC werkt vanuit een netwerkaanpak. Zo worden expertises uit verschillende domeinen benut. Dit is essentieel voor het oplossen van complexe vraagstukken. Ook het thema zorg en veiligheid vraagt om intensieve, domeinoverstijgende samenwerking tussen overheid, maatschappelijke partners en direct betrokkenen. Een goede samenwerking is geen momentopname. Het is een traject dat begint met het beschrijven van doelen en het betrekken van de juiste partijen die samen verantwoordelijk zijn voor positieve resultaten. Daarom is het cruciaal dat netwerkpartners oog hebben voor de belangen van elkaars organisaties. 

Onze dienstverlening op zorg en veiligheid

Onze adviseurs beschikken over expertise én ruime ervaring op het gebied van zorg en veiligheid, van uitvoering tot strategisch advies. Ze zijn inzetbaar als bijvoorbeeld jeugdbeschermer, medewerker bij Veilig Thuis, procesregisseur, beleidsadviseur, interim-manager, strategisch adviseur, onderzoeker, projectleider, programmamanager of procesbegeleider. Ze geven advies, begeleiden en voeren de regie over een efficiënte netwerkaanpak tussen verschillende partijen, vanuit preventie tot repressie. Ze bundelen expertises om tot optimale oplossingen te komen voor kwetsbare inwoners en hun omgeving.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van zorg en veiligheid

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur sociaal domein op het gebied van zorg en veiligheid maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Je gaat aan de slag met verschillende maatschappelijke vraagstukken, zowel procesgericht als inhoudelijk. Heb je passie voor het sociaal domein en ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je verder ontwikkelen. 

Benieuwd naar andere mogelijkheden bij BMC? Bekijk alle openstaande vacatures.

Meer informatie over zorg en veiligheid

Meer weten of heeft u vragen over dit specifieke domein? Neem contact op met onze adviseurs:

Minke Poppens
Managing consultant en partner wonen, zorg en veiligheid.

Eelke Brouwer
Senior commercieel manager Jeugd

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement