Ondermijning

De Rijksoverheid gebruikt de volgende definitie van ondermijning: “het voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten door criminelen, waardoor normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt." Bij ondermijnende criminaliteit maken criminelen dus gebruik van legale bedrijven, dienstverleners, overheden en inwoners voor illegale activiteiten en financieel gewin. Hierdoor raken de onder- en bovenwereld met elkaar vermengd, wat voor onveilige situaties zorgt. 

BMC is al meer dan dertig jaar vertrouwde partner van de overheid. We hebben veel kennis opgebouwd over de gemeentelijke processen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Dit combineren we met onze expertise op andere gebieden, zoals gegevensbescherming, relevante partners in het publieke domein en publiek-private samenwerking, om tot een passende oplossing te komen voor ondermijnende criminaliteit. 

Ook bij andere vraagstukken op het gebied van effectief veiligheidsbeleid staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder ondermijning?
Onze aanpak om ondermijning tegen te gaan
Onze dienstverlening om ondermijning tegen te gaan
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs ondermijning 

Wat verstaat BMC onder ondermijning?

Bij ondermijning maken criminelen gebruik van de diensten van ondernemers, burgers, ambtenaren en bestuurders voor illegale activiteiten. Mensen worden bijvoorbeeld gedwongen illegale activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Ook kunnen loodsen en (bedrijfs)panden aan criminelen worden verhuurd en worden grondstoffen en materialen geleverd voor drugsproductie. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan in woonwijken, zoals kans op liquidaties, milieuvervuiling door drugsafval en brandgevaar of kans op explosies. Ook kunnen legale financiële dienstverleners worden afgeperst om criminele winsten wit te wassen. Ook wordt ten koste van kwetsbare mensen geld verdiend, bijvoorbeeld door zorgfraude. Ondermijning vormt een bedreiging voor de veiligheid van de samenleving en is een serieus probleem in Nederland.
 

Onze aanpak om ondermijning tegen te gaan

Voor een effectieve aanpak van ondermijning is een slim georganiseerde overheid nodig die alle beschikbare middelen en instrumenten inzet en samenwerkt met de private sector. (Lokale) overheden kunnen ondermijnende criminaliteit tegengaan door barrières op te werpen en het voor criminelen moeilijker te maken om gebruik te maken van bijvoorbeeld de infrastructuur en faciliteiten in de bovenwereld. Ook het strikt naleven van privacywetgeving kan bijdragen aan het tegengaan van ondermijning. Ondermijnende activiteiten kennen verschillende en snel veranderende vormen, waardoor betrokken partijen voortdurend flexibel moeten zijn in het zoeken naar de juiste aanpak. De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC's) verbinden informatie, expertise en krachten en stimuleren publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning. 
 

Onze dienstverlening om ondermijning tegen te gaan

Advies en onderzoek

BMC heeft veel kennis over de gemeentelijke processen in het kader van Openbare Orde en Veiligheid. We zijn daarnaast ook bekend met de werkprocessen bij ketenpartners zoals de politie en het Openbaar Ministerie. 

BMC helpt organisaties om een beeld te vormen van hun rol, mogelijkheden en tools in de aanpak van ondermijning. Daarbij brengen we ook de kansen van integrale samenwerking vanuit verschillende disciplines in beeld. Ook ondersteunen we bij het maken van gefundeerde keuzes over fenomenen waaraan zij prioriteit geven en laten we zien hoe data daarbij kan helpen. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van ondermijning? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft.

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van ondermijning

Ben je op zoek naar een baan waarbij je ondermijning tegengaat? Als (Beleids-)Adviseur Zorg en Veiligheid bij BMC werk je bij gemeenten en samenwerkingsverbanden waarbij je aan de slag gaat met verschillende maatschappelijke vraagstukken. De focus ligt daarbij op de meest kwetsbare inwoners waar vaak ook een veiligheidsrisico speelt. Voorbeelden van thema’s en beleidsvelden waarmee je aan de slag gaat zijn (het voorkomen van) jeugdcriminaliteit, mensenhandel en ondermijning. Meer weten? Bekijk hier de vacature van (Beleids-)Adviseur Zorg en Veiligheid bij BMC.
 

Adviseurs ondermijning

Meer informatie over ondermijning? Neem dan contact op met de onderstaande adviseurs:

Minke Poppens
managing consultant 
Portret van Minke Poppens
"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Binnen BMC ben ik als partner binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor wonen, zorg en veiligheid. Daarin is mijn drijfveer om ook voor meest kwetsbare inwoners, die veelal niet in de regulier georganiseerde stromen mee kunnen, passende oplossingen te realiseren." 

Jorrit de Boer
managing consultant

"Met ervaringen in zowel het sociaal domein en het zorgdomein als hPortret Jorrit de Boeret justitiële en veiligheidsdomein werk ik per definitie domeinoverstijgend aan hedendaagse maatschappelijke vraagstukken. Met oog voor mijn medemens zoek ik continu naar passende arrangementen voor in het bijzonder multiproblematiek. Zachte elementen, zoals nabijheid en zingeving, mogen hierbij niet vergeten worden. Ik werk hierbij graag actiegericht. Daarnaast blik ik vooruit om op de opgaven van morgen te anticiperen. Onze volgende generatie verdient het om op te groeien in een veilige omgeving." 

Jasper van Gaalen
senior adviseur

"Als senior adviseur Veiligheid, met een decennialange staat van dienst, breng ik zeePortret Jasper van Gaalenr ruime ervaring mee bij het oppakken van actuele veiligheidsvraagstukken en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Ik stel er eer in om ‘wat werkt’, werkend te houden én te innoveren waar nodig. Voor een optimaal rendement van de beschikbare middelen. Voor een optimaal maatschappelijk resultaat.” 

Neem contact op

Meer informatie over bestuur en samenwerking

Deze expertise hoort bij effectief veiligheidsbeleid, onder bestuur en samenwerking binnen bestuur en bedrijfsvoering. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement