6 jan 2020

BMC levert bouwstenen voor Rli-advies ‘Naar een Duurzame Economie’

Op 10 december presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) haar advies ‘Naar een Duurzame Economie’ aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Ir. Wiebes. De Rli is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. BMC mocht aan dit advies een actieve bijdrage leveren in de vorm van een uitgebreide casus, waarbij de regionale aanpak van de energietransitie voor de energie-intensieve industrie in beeld werd gebracht. 

Het onderzoek van BMC toont aan dat de aanpak van de energie-intensieve industrie nauw verbonden is met de aanpak in andere sectoren. Voor de klimaatopgave van regionale industrietafels is een actieve samenwerking en overleg van diverse sectoren en partijen nodig. Zo zien we bijvoorbeeld dat projecten van de ene ‘tafel’ grote investeringen vragen van partijen van een andere ‘tafel’. Deze regionale ervaring zien we nog niet terug bij de landelijk geformuleerde reductiedoelen. 

Op landelijk niveau wordt nog onvoldoende gewerkt met het inzicht van de noodzaak van tafeloverstijgende samenwerking. Niet alleen tussen partijen en projecten in de regio, maar ook tussen landelijke en regionale tafels. Het ontbreekt vooralsnog aan georganiseerde doorzettingskracht om de sector- en regio-overstijgende opgaven en onderliggende projectvoorstellen te synchroniseren. 

Het volledige Rli advies is te downloaden via de website van het Rli of download direct de bouwsteen van BMC over de energieke regio’s. 

Download brochure

Meer informatie & contact

Voor meer informatie over het onderzoek 'Naar een Duurzame Economie' kunt u contact opnemen met Joris Stok via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail joris.stok@bmc.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE PUBLICATIE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ECONOMISCHE-TRANSITIE ENERGIETRANSITIE FYSIEK-DOMEIN ENERGIETRANSITIE ENERGIE-EN-INNOVATIE SAMENWERKING-ENERGIE

    Gerelateerde artikelen