Energietransitie & economische transitie

De energietransitie en economische transitie zijn forse en urgente opgaven. Ze vragen om gebiedsgerichte oplossingen, een perspectief van brede welvaart en samenwerking tussen publieke en private partijen. Met goede governance en organisatievormen ondersteunt BMC bij het strategisch positioneren, versterken en doorontwikkelen van de benodigde uitvoeringsallianties. Onze adviseurs dragen bij aan het realiseren van slimme coalities, investeringsmogelijkheden en (draagvlak voor) de ruimtelijke inpassing van projecten.

Download hier de brochure

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?