26 feb 2020

BMC ondersteunt bij derde tranche Regio Deals

Concrete uitwerking nodig voor definitieve toewijzing budget medio 2020

Het kabinet heeft € 180 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor de derde tranche Regio Deals. Op 14 februari zijn 14 voorstellen geselecteerd - uit 26 aanmeldingen - voor de derde tranche. Deze worden de komende maanden omgezet in concrete Regio Deals tussen Rijk en regio. BMC is betrokken geweest bij enkele van de ingediende voorstellen door de regio’s. We zijn er trots op dat deze voorstellen ook geselecteerd zijn om uit te werken tot een daadwerkelijke Deal!

In het regeerakkoord is afgesproken om de kracht van de regio te versterken, de Regio Envelop. Als het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee Nederland. De eerste en tweede tranche van de Regio Deals bevinden zich inmiddels in de uitvoeringsfase.

Ervaring BMC bij uitwerking Regio Deals

BMC heeft veel ervaring met strategische advisering en professionele ondersteuning van gemeenten, bestuurlijke regio’s en Triple-Helix-samenwerkingsverbanden. Zo waren onze adviseurs al betrokken bij het succesvol indienen en sluiten van Regio Deals uit de eerste en tweede tranche, veelal in de rol van programmamanager of strategisch adviseur.

Van reservering derde tranche naar Regio Deal in 2020?

Vrijwel geen van de regio’s heeft het gevraagde bedrag uit het budget voor de derde tranche volledig toegekend gekregen. De meeste regio’s zullen dus de komende maanden nog veel werk moeten verzetten om de betreffende voorstellen verder te concretiseren, rekening houdend met de wensen en inbreng van rijkszijde en de financiële kaders. Ook zal vaak nog een nadere prioritering moeten plaatsvinden.

Finale uitwerking derde tranche

BMC kan de regio’s gericht en in samenhang adviseren en ondersteunen bij:

  • het inhoudelijk verbeteren en prioriteren van projecten uit de ingediende proposities, zowel beleidsmatig als financieel;
  • de gesprekken tussen rijk en regio die nu gaan plaatsvinden;
  • de organisatie van de samenwerking, waaronder governance, programmamanagement en executiekracht.

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over de ondersteuning door BMC voor de uitwerking van de derde tranche? Of vrijblijvend een afspraak maken over de Regio Deal in het algemeen? Neem dan contact op met:

Joost Rompa Bestuur & Organisatie senior adviseur 06 - 30 05 13 63 Bekijk profiel
Koos de Groot Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling managing consultant 06 - 30 28 48 08 Bekijk profiel
ENERGIETRANSITIE PUBLICATIE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING FYSIEK-DOMEIN RUIMTELIJKE-ECONOMIE REGIONALE-SAMENWERKING

Gerelateerde artikelen