16 sep 2019

BMC ondersteunt bij derde tranche Regio Deals

’Rijksloket’ open tot 1 december 2019 

Het kabinet heeft € 180 miljoen uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor de derde tranche Regio Deals. Indiening van voorstellen daartoe kan tot 1 december aanstaande. De bijdrage uit de Regio Envelop zal een omvang hebben van minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen per Regio Deal.

De in het regeerakkoord afgesproken Regio Deals uit de eerste tranche lopen. En de meeste van de twaalf toegekende Deals uit de tweede tranche zijn inmiddels gesloten en komen in de uitvoeringsfase. Meervoudigheid van de opgaven en specifieke bijdragen aan brede welvaart staan steeds centraal in de Regio Deals.

BMC heeft veel ervaring met strategische advisering en professionele ondersteuning van gemeenten, bestuurlijke regio’s en Triple-Helix-samenwerkingsverbanden. Onder andere waren onze adviseurs betrokken bij het succesvol indienen en sluiten van Regio Deals uit zowel de eerste als de tweede tranche, veelal in de rol van programmamanager of strategisch adviseur. 

In de tweede tranche zijn 76 voorstellen van andere regio’s en samenwerkingsverbanden niet gehonoreerd. Deze hebben nu de mogelijkheid om een nog beter voorstel in te dienen voor de derde tranche.

BMC kan deze regio’s gericht en in samenhang adviseren en ondersteunen bij:

  • het inhoudelijk verbeteren van de proposities, zowel beleidsmatig als financieel;

  • het versterken van de regionale alliantie tussen medeoverheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;

  • de organisatie van de samenwerking, waaronder governance, programmamanagement en executiekracht;

  • de public affairs en lobby, zowel in de regio als naar de provincie, het Rijk en EU.

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over Regio Deals of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met senior adviseurs Koos de Groot via telefoonnummer 06 - 30 28 48 08 of per e-mail koos.de.groot@bmc.nl, Jean-Paul Kroese via telefoonnummer 06 - 10 94 41 77 of per e-mail jean.paul.kroese@bmc.nl of Joost Rompa via telefoonnummer 06 - 30 05 13 63 of per e-mail joost.rompa@bmc.nl.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING PUBLICATIE

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?