Sociaal domein

Na de decentralisaties in het sociaal domein werken we nu aan de transformatie. Het verder ontwikkelen van de sociale teams en het versterken van draagkracht en zelforganiserend vermogen staan daarbij hoog op de agenda, evenals de inrichting van werkprocessen, inkoop van zorg en ondersteuning, en monitoring en verantwoording.