Training versterking sociale basis

Voor professionals binnen het sociale domein die zich willen specialiseren in het versterken van de sociale basis binnen een gemeente.

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Sociaal domein

 • duur: 1 dagdeel

Startdata en inschrijven

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de sociale basis, zoals beleidsadviseurs, professionals in uitvoering en ook professionals uit andere velden die gerelateerd zijn aan de sociale basis. De training is geschikt voor beginners binnen het veld.

Doel

Gemeenten zijn volop bezig met het versterken van de sociale basis. Zeker als gevolg van de coronacrisis is prioritering cruciaal en zal preventie nog meer aandacht krijgen. Gemeenten en maatschappelijke partners willen problemen van mensen zo veel mogelijk voorkomen en eerder signaleren. Ze willen zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken en willen inzetten op buurtinitiatieven. Met de bedoeling dat alle bewoners kunnen meedoen en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Hoe versterk je deze ‘sociale basis’? En wat is de rol van sociale professionals, beleidsmedewerkers, burgers en het wijkteam bij het realiseren van een sterke sociale basis? Tijdens deze training zoomen we, vanuit theorie en praktijk, in op dit vraagstuk. Deze training leert je het belang van de sociale basis en wat de rol van de verschillende partijen daarin is. Je krijgt verschillende handvatten aangeboden om binnen je eigen context de sociale basis te versterken.

Inhoud

De training begint met een korte introductieronde waarin de leerdoelen van de deelnemers worden besproken. We associëren met de termen 'sociale basis' en gaan vervolgens dieper in op een definitie van het concept en op het het belang daarvan voor een sterke samenleving. We schetsen waar de aandacht vandaan komt en waarom het voor gemeenten ingewikkeld is zich te verhouden tot de sociale basis. 
Uiteindelijk behandelen we hoe je effecten in de sociale basis meetbaar kunt maken en wat het belang is van perspectief van de bewoner bij het meten van effecten. We werken met MentiMeter en casuïstiek in kleine groepjes. 

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je:

 • inzicht in de werking en het belang van de sociale basis en welke rol deze heeft in de transformatie binnen het sociaal domein;
 • inzicht in wat wel en niet werkt op basis van praktijkvoorbeelden;
 • inzicht in welke samenwerkingen relevant zijn en welke rol(len) hierbij voor de gemeente zijn weggelegd;
 • inzicht in het belang van monitoring van en het meten van effect bij projecten in de sociale basis;
 • inspiratie opgedaan om binnen je eigen praktijk doelgericht te werken.

Opzet

 • Duur training: 1 dagdeel van 3 uur
 • Zelfstudie: voorbereiding van circa een half uur
 • Aantal deelnemers: 5 tot 15
 • Locatie: Amersfoort

Certificaat

Wanneer je de training afrondt, ontvang je een bewijs van deelname.

Trainer

Foto van Marloes WesterveldMarloes Westerveld: 'Als specialist sociaal domein heb ik al vele jaren ervaring in het ondersteunen bij welzijns- en zorgvraagstukken. Het accent ligt daarbij op transformatieprocessen binnen de gemeente, zoals een optimale samenwerking tussen uitvoering en beleid van gemeenten. Daarnaast heb ik expertise opgebouwd in het verbeteren van de samenwerking tussen maatschappelijke partners. Bij deze projecten staan de behoeften van de bewoners centraal. In mijn rol als projectmanager ontwikkel ik samen met verschillende maatschappelijke partners projecten zoals de gezonde wijkaanpak, verbinding van de eerste lijn met welzijn en samenwerking tussen huisartsen, gemeente en welzijnspartijen.'

Foto van Hinke StallenHinke Stallen: 'Ik ben senior adviseur en onderzoeker sociaal domein. In mijn werk evalueer ik gemeentelijke programma’s, onderzoek ik de effectiviteit van lopend beleid en breng ik cliëntervaringen in beeld. Daarbij spreek ik met diverse betrokkenen (van bestuurder tot eindgebruiker) en dit geeft mij een brede blik op gemeentelijke vraagstukken. Ik heb ervaring met het meten van effecten van programma’s in de sociale basis. o.a. middels de methode van de Effectencalculator. Zo deed ik bijvoorbeeld onderzoek naar de maatschappelijke impact van een project voor tienermoeders en doe ik onderzoek naar ervaringen van cliënten met Wmo- of Jeugdhulp in diverse gemeenten.'

Kosten

€ 440 excl. BTW (inclusief studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten). 

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, academie@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen