Training Netwerksamenwerking en regie in complexe opgaven

Voor professionals die de regie voeren over partijen die samen willen werken aan complexe opgaven.

 • opleidingsvorm: training

 • werkveld: Sociaal domein, Ruimtelijk domein, Onderwijs & jeugd, Zorg

 • duur: 2 dagen.

Startdata en inschrijven

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionals die de regie voeren over partijen die samen willen werken aan complexe opgaven. Denk aan situaties waarin meerdere partijen een bijdrage moeten leveren, zonder dat één van de partijen formeel verantwoordelijk is voor het gehele vraagstuk.

Doel

Steeds vaker is in maatschappelijke vraagstukken een bijdrage van meerdere partijen nodig om tot een maatschappelijk resultaat te komen. Regie op de samenwerking tussen die partijen is dan nodig. Maar regie voeren is niet altijd eenvoudig. De regisseur is in de regel niet de baas over de betrokken partijen. Hoe zorg je als regisseur dan toch dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt? Deze training geeft je een inzicht in de veranderingen in de samenleving, die het noodzakelijk maken om opgavegericht samen te werken in netwerkverband. Na de training ben je in het bezit van concrete handvatten die je helpen om regie te voeren op die samenwerking.

Inhoud

Dagdeel 1

Tijdens het eerste dagdeel verkennen we het opgavegericht werken en het ontstaan en belang van netwerkregie, inclusief verschillende samenwerkingsvormen en wanneer deze het meest effectief zijn. Plenaire overdracht wordt afgewisseld met korte verwerkingsopdrachten, die je als deelnemer alleen of in kleine groepjes uitvoert. 

Dagdeel 2

Tijdens het tweede dagdeel gaan we in op het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk en gezonde samenwerkingsrelaties daarbinnen. Plenaire overdracht wordt weer afgewisseld met korte verwerkingsopdrachten die je als deelnemer alleen of in kleine groepjes uitvoert.Je past de opgedane inzichten toe op de voorbeelden uit de (eigen) praktijk.

Dagdeel 3

Als regisseur ben je je eigen en belangrijkste instrument. We gaan daarom in op de competenties en vaardigheden die van belang zijn voor een regisseur en hoe jouw persoonlijke eigenschappen en overtuigingen van invloed zijn op jouw effectiviteit. Ook beïnvloedingsstijlen komen hierbij aan bod. Werkvormen worden wederom afgewisseld en voorbeelden uit de (eigen) praktijk komen aan de orde.

Dagdeel 4

In dit dagdeel wordt aan de hand van  eigen casuïstiek van de deelnemers de processtappen van opbouwen van een netwerk doorlopen. Gezamenlijk worden de ervaringen besproken en geoefend in het gericht toepassen en afwijken. Je past de opgedane inzichten toe op de voorbeelden uit de praktijk. Aan het eind evalueren we de belangrijkste leerpunten. 

Resultaat

Na het volgen van deze training heb je:

 • kennis opgedaan over wat het creëren van en werken aan een gezamenlijke opgave inhoudt;
 • zicht op verschillende samenwerkingsvormen en wanneer deze het meest effectief zijn;
 • inzicht in de machtsdynamiek in netwerksamenwerking;
 • inzicht in het belang van gezonde samenwerkingsrelaties en hoe je die realiseert;
 • inzicht in hoe commitment en vertrouwen gerealiseerd kan worden in de samenwerking;
 • inzicht in de belangrijkste kwaliteiten en verantwoordelijkheden van een regisseur;
 • inzicht in verschillende beïnvloedingsstijlen en wanneer deze het meest effectief zijn;
 • concrete handvatten om als regisseur effectief regie te kunnen voeren op samenwerking.

Opzet

 • Duur training: 2 dagen (9.30 - 17 uur)
 • Zelfstudie: 2 tot 4 uur per dag (totaal 4 tot 8 uur) 
 • Aantal deelnemers: 6 tot 12 
 • Locatie: Amersfoort

Vervolgtraject

Na afronding krijg je toegang tot de volgende leergang: ‘Regie voeren in netwerken: verdieping, vaardigheden en intervisie’.

Certificaat

Wanneer je de training afrondt, ontvang je een bewijs van deelname.

Trainers

Minke Poppens: 'Ik ben vooral  actief in opdrachten op het snijvlak van zorg en veiligheid. Daar bevinden zich bij uitstek de situaties waarin een combinatie van partijen nodig is om resultaat te behalen in een opgave. Ik ben ervan overtuigd dat het samenbrengen van diverse werelden kan leiden tot zicht op nieuwe kansen en oplossingen. In mijn rol als projectleider, procesmanager of adviseur zet ik veel elementen van netwerkregie in, met als doel te komen tot een diepere vorm van samenwerking in domeinoverstijgende opgaven.'

Julius Duijts: 'Ik heb vele jaren ervaring als adviseur en integraal verandermanager, waarbij de inhoudelijke verbinding tussen vakgebieden een belangrijke rol speelt. Ik ben doelgericht, met oog voor de menselijke kant van verandering. Ik bekijk de situatie vanuit verschillende perspectieven, sla bruggen tussen verschillende disciplines, ontwikkel samen met anderen een visie, deel deze en formuleer concrete acties om de gewenste verandering te realiseren. In het publieke domein heb ik opdrachten uitgevoerd voor zorginstellingen, decentrale overheden, onderwijsinstellingen en de centrale overheid.'

Nanja Willemsen: 'Ik heb veel ervaring met complexe opdrachten in samenwerken en
samenwerkingsorganisaties op het terrein (en het snijvlak) van zorg en veiligheid. Vanuit die basis draag ik bij aan deze training. Mijn opleiding als docent komt daarbij goed van pas.'

Kosten

€ 2.250 excl. btw (inclusief studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten). 
Deelnemers ontvangen het boek Netwerkregie van Hans Licht.

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, ontwikkelcentrum@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Meer over netwerkregie

Gerelateerde opleidingen en trainingen