Maatschappelijk Vastgoed: Wonen en Zorg

Hoe garandeer ik een passend aanbod van wonen en zorg voor mijn inwoners?

Door een toename van het aantal ouderen en het scheiden van wonen en zorg, past het aanbod van wonen en zorg niet langer bij de vraag van de inwoners. Gemeenten, zorginstellingen, corporaties en zorgkantoren moeten samen zorgen voor dit passende aanbod.

Het ontbreekt vaak aan inzicht in het bestaande aanbod van woonzorgvastgoed, de plannen van zorginstellingen en de exacte ontwikkeling van de vraag van de inwoners. Partijen spreken nog niet altijd dezelfde taal en werken vaak nog onvoldoende samen. BMC maakt de opgave inzichtelijk door de Woonzorgvastgoedportefeuille én de veranderende vraag in beeld te brengen en te analyseren. In een taal die alle partijen verstaan én vanuit een gedeelde visie met een passende vorm van samenwerking.

Download de flyer

Voorbeelden van onze diensten en producten zijn:

  • Vraag-en-aanbodanalyse Woonzorgvastgoed

  • Samenwerking Wonen, Zorg en Welzijn

  • Woonzorgvisie

  • (Her)ontwikkeling Woonzorgvastgoed

Enkele praktijkvoorbeelden

De gemeente Wijchen werkt samen met zorginstellingen en corporaties aan een passend aanbod van wonen, zorg en welzijn voor haar inwoners. BMC inventariseerde het bestaande aanbod van wonen en zorg, achterhaalde de wensen en belangen van betrokken partijen en creëerde een samenwerkingsverband met een vastgestelde woonzorgvisie.

Voor de gemeente Rotterdam heeft BMC, binnen het programma Langer Thuis, onderzoek gedaan naar belemmeringen voor senioren bij het verhuizen naar een geschikte woning.

Voor de gemeente Ede heeft BMC een leidraad Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. Deze helpt de gemeente om vraagstukken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg aan te pakken en geeft duidelijkheid over de rol- en taakverdeling tussen gemeente, corporaties en zorgpartijen.

BMC biedt oplossingen voor uw maatschappelijk vastgoed vraagstukken in de volle breedte. Ga hiervoor naar: Maatschappelijk Vastgoed op de kaart.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of senior adviseur Patrick Gering, via telefoonnummer 06 - 57 88 21 11 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?