Draagkracht

Uitgangspunt van de transformatie in het sociaal domein is hoe mensen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden bij het vinden van hun eigen oplossingen. Het begrip draagkracht staat daarbij voor het vermogen dat iemand heeft om met problemen om te gaan dan wel deze op te lossen. Hoe brengen we draaglast en draagkracht in balans? Met andere woorden: Hoe kunnen we zelforganiserend vermogen realiseren? Download nu het rapport, de publieksversie, het verslag van de conferentie of de infographic.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement