10 apr 2019

Verslag werkconferentie ‘De kracht van draagkracht’

De actuele ontwikkelingen in het sociaal domein zijn onderwerp van discussie tijdens de werkconferentie ‘De kracht van draagkracht’, op 31 januari 2019. Een kleine honderd professionals en beleidsverantwoordelijken nemen deel aan deze conferentie, onder leiding van BMC-partner Machteld Koelewijn.

De input voor de werkconferentie is het wetenschappelijk onderzoek, verricht door de Universiteit Twente en BMC, onder 108 inwoners en 44 professionals in zes gemeenten, verspreid over het land, gedurende drie jaar. De titel van het onderzoeksrapport is dan ook gelijk aan de titel van de conferentie: ‘De kracht van draagkracht’. Met deze conferentie wil BMC bijdragen aan de richting
en kwaliteit van de verdere transformatie van het sociaal domein sinds de decentralisatie naar de gemeenten, gericht op versterking van de draagkracht van de inwoner.

Download het verslag

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Heleen Rijnkels, senior adviseur, via telefoonnummer 06 - 22 97 95 10 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl.

VERSLAG SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN