Zelforganiserend vermogen

Uitgangspunt van de transformatie in het sociaal domein is hoe mensen zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden bij het vinden van hun eigen oplossingen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar de praktische invulling van begrippen als eigen kracht, ontzorgen en zelforganisatie. Het zijn centrale begrippen in beleid en strategie, maar blijken in de praktijk nog weinig geladen. Ook de literatuur geeft geen eenduidig beeld over de effectiviteit van nieuwe manieren van werken. Aanleiding voor een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Twente en BMC Advies. In het onderzoek staat de vraag centraal hoe het zelforganiserend vermogen van mensen versterkt kan worden.

Balans draaglast en draagkracht

Zelforganiserend vermogen is gerealiseerd als er balans ontstaat tussen de draaglast van een individu of huishouden en de (effectieve) draagkracht. Draaglast definiëren we als de mate waarin iemand te maken heeft met tegenslagen op de belangrijkste levensgebieden: financiën, wonen, tijds- besteding, lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, (huiselijke) relaties en veiligheid, en ouderschap. Het begrip draagkracht staat voor het vermogen dat iemand heeft om met problemen om te gaan dan wel deze op te lossen.

Deelnemende gemeenten (binnenring):

In het onderzoek gaan we aan de slag met uitvoeringspraktijken van acht deelnemende gemeenten. In iedere onderzoekspraktijk starten we met ongeveer dertig casussen. Dit loopt van sociale wijkteams tot burgerinitiatieven en van multiprobleem gezinnen tot het wijkcentrum nieuwe stijl. Iedere casus wordt één jaar gevolgd. Het doel is om deze praktijken te volgen om zo te komen tot een scherp(er) beeld van zelforganisatie. Wat helpt mensen om hun eigen draagkracht te versterken nodig en wat betekent dat voor de inzet van vrijwilligers, professionals en voorzieningen?

Buitenring

In de bijeenkomsten van de buitenring kunnen andere belangstellende gemeenten en partijen de (tussen)resultaten die zijn opgehaald bij de acht deelnemende gemeenten volgen. Daarnaast hebben deze bijeenkomsten ten doel de resultaten naar strategisch beleid rond de transformatie voor de komende jaren te vertalen.

Vragen of interesse in deelname aan buitenring?

Heeft u interesse in deelname aan de buitenring of heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Frans Vos (fransvos@bmc.nl) of Heleen Rijnkels(heleenrijnkels@bmc.nl) van BMC Advies of met Bas Denters, onderzoeksleider Universiteit Twente s.a.h.denters@utwente.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 033 - 496 52 00.

Onderzoek naar Zelforganiserend Vermogen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?