15 nov 2017

Verslag bijeenkomst: Aansluiten bij de draagkracht van mensen!

Op 29 september jl. vond een bijeenkomst plaats in het kader van het onderzoek ‘zelforganisatie’, dat wordt uitgevoerd door Universiteit Twente (UT) en BMC. Een dertigtal professionals die deelnemen aan dit onderzoek (de zogenoemde binnenring) wisselden hun eerste ervaringen met het onderzoek uit.

Aan de hand van casuïstiek, presentaties en discussies werd het concept ‘draagkracht’ verder invulling gegeven. Ook was er ruimte om een aantal inhoudelijke en praktische thema’s rond de uitvoering van het onderzoek met elkaar te delen.

Het delen en verdiepen van kennis over dit thema leverde veel enthousiasme op. De deelnemers stelden elkaar veel vragen, gaven elkaar de nodige complimenten en menig visitekaartje werd gewisseld. De zoektocht naar de transformatie in het sociaal domein is volop aan de gang!

Download hier het verslag 'Impressie bijeenkomst zelforganisatie’.

U kunt ook het rapport ‘Onderzoek zelforganiserend vermogen’ downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Heleen Rijnkels, via telefoonnummer 06-22979510 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl, of met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 20 53 24 06 of per e-mail naar frans.vos@bmc.nl.

VERSLAG SOCIAAL-DOMEIN