15 nov 2017

Artikel: Draagkracht: nieuwe kijk op zelfredzaamheid en eigen kracht

Zelfredzaamheid en eigen kracht: zelf doen zonder professionele ondersteuning?

De transformatie in het sociaal domein leunt zwaar op zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen: ‘Het stimuleren en versterken van de eigen, individuele kracht is het begin. Als mensen hulp nodig hebben, wordt eerst gekeken naar het sociale netwerk en steunsysteem. Vervolgens kunnen algemene voorzieningen ingezet worden.’ Pas als het echt niet anders kan, is specialistische ondersteuning aan de orde.

Dit suggereert dat eigen kracht, sociaal netwerk, algemene voorzieningen en specialistische voorzieningen elkaar uitsluiten. Specialistische ondersteuning is dan het laatste redmiddel, voor gevallen waarin geen gebruik gemaakt kan worden van de andere opties. Maar dat is een misvatting.

Maatwerk: aansluiten op de eigen kracht

Meestal is er sprake van een mix, waarbij de eigen kracht en het netwerk van mensen moet worden benut in combinatie met algemene voorzieningen en eventueel specialistische hulp. Cliëntenorganisaties bepleiten al jaren een dergelijke mix in de hulpverlening.

Het bepalen van de juiste mix vereist maatwerk: een aanpak moet passen bij de persoonlijke situatie van het individu. Wat is zijn/haar eigen kracht? Welke netwerken en algemene voorzieningen zijn er in zijn/haar geval beschikbaar? Maar in de praktijk blijkt dit maatwerk lastig te zijn.

Onderzoek zelfredzaamheid en draagkracht

In samenwerking met de Universiteit Twente voert BMC onderzoek uit naar zelforganisatie. Het onderzoek loopt tot eind 2018. In een reeks artikelen zullen we onder meer ook ingaan op het handelingsperspectief dat de resultaten professionals en beleidsmakers bieden.

Lees hier het eerste artikel uit de reeks: Draagkracht – zelfredzaamheid en eigen kracht.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Heleen Rijnkels, via telefoonnummer 06-22979510 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl, of met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 20 53 24 06 of per e-mail naar frans.vos@bmc.nl.

NIEUWS SOCIAAL-DOMEIN