7 jun 2018

Investeren in draagkracht helpt

BMC doet samen met de Universiteit Twente onderzoek naar zelfredzaamheid, met name met betrekking tot de vragen waar gemeenten op stuiten:

  • Wat verstaan we onder zelfredzaamheid?

  • Hoe kunnen we volgen hoe inwoners min of meer zelfstandig eigen problemen oplossen?

  • Welke aanpak helpt?

De hypothese van het onderzoek is dat de sleutel voor vernieuwing ligt in het benutten en versterken van draagkracht van inwoners. Draagkracht staat dan voor het vermogen dat iemand heeft om met vragen op één of meer levensgebieden om te gaan of om deze vraagstukken op te lossen. De draagkracht omvat in de eerste plaats de persoonlijke competenties van iemand, zoals zelfvertrouwen, zelfkennis, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en assertiviteit. Naast deze competenties is ook het sociaal kapitaal van een inwoner van belang, waaronder wordt verstaan het netwerk van familie, vrienden en bekenden en het vermogen om die contacten te onderhouden. Ook het vermogen om hulp te vragen en het vermogen om gebruik te maken van ondersteunende voorzieningen vallen onder het begrip sociaal kapitaal. 

De resultaten van het onderzoek laten het volgende beeld zien met betrekking tot de gevolgde inwoners:

  • Hun draagkracht stijgt en de draaglast daalt.
  • Zij zijn positiever over hun eigen draagkracht dan professionals.
  • Bij hun vraagverheldering wordt goed aangesloten bij draagkracht, maar in de uitvoering wordt dit nog minder opgepakt.
  • Draagkracht wordt lang niet altijd gezien als een samenspel tussen competenties, netwerk en ondersteunende voorzieningen.

Voorlopige conclusies

  • Investeren in draagkracht helpt. Mensen vinden dat ze problemen beter het hoofd kunnen bieden. 
  • Er is nog veel winst te behalen door systematisch in te zetten op alle onderdelen van draagkracht.
  • Om tot een effectieve aanpak te komen moet niet alleen de vraagverheldering op draagkracht gericht zijn, maar ook de uitvoering.

De definitieve resultaten van het onderzoek zijn begin 2019 beschikbaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Machteld Koelewijn, partner Sociaal Domein, via telefoonnummer 06-27253266 of per e-mail naar machteld.koelewijn@bmc.nl.

NIEUWS SOCIAAL-DOMEIN

Gerelateerde artikelen