Ruimtelijke ontwikkeling

Nederland staat voor grote uitdagingen: de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en de participatiesamenleving. Het realiseren van de ambities voor de fysieke leefomgeving vraagt om nieuwe werkwijzen en nieuwe coalities. BMC helpt haar opdrachtgevers om in dit proces koers te bepalen en rolvast te acteren. Met focus op resultaat: een mooier Nederland!