Maatschappelijk Vastgoed: Cultuur

Welk gebouw, programma en concept biedt een culturele instelling nieuwe kansen en hoe houden we een goed evenwicht tussen exploitatiekosten van het gebouw en voldoende budget voor programma en organisatie?

Onderscheidende culturele instellingen vragen om goede huisvesting met een aantrekkelijke uitstraling. BMC begeleidt de partijen bij het maken van een integraal huisvestingsplan voor cultuur en bij het stap voor stap onderzoeken van de opties voor vernieuwing van cultuurgebouwen en nieuwbouw.

De combinatie van onze kennis en ervaring op het gebied van projectleiding, vastgoedinvesteringen, culturele programmering en exploitatie, stelt ons in staat om u te ondersteunen bij alle aspecten van complexe haalbaarheidsopdrachten. Ook nemen wij desgewenst de projectleiding voor onze rekening.

Download de flyer

Voorbeelden van onze diensten en producten zijn:

  • Plan van aanpak

  • Haalbaarheidsonderzoek (investeringen en exploitatie)

  • Programma van eisen

  • Strategisch advies (her)huisvesting, cultureel vastgoed en beheervorm cultuurclusters

Enkele praktijkvoorbeelden

  • Projectleiding realisatie cultuurcluster De Klinker in Oldambt;

  • haalbaarheidsonderzoek nieuwe Kunsthal Den Haag (concept, investeringen en exploitatie);

  • haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Museum Noordwijk (concept, investeringen en exploitatie);

  • planontwikkeling en doorrekenen haalbaarheid uitbreiding/nieuwbouw Bezoekerscentrum Vlieland;

  • tijdelijke vervanging ambtelijk opdrachtgever cultuurcluster Zaanstad (bibliotheek, lokale radio, filmhuis, centrum voor de kunsten, architectuurplatform en popzaal).

BMC biedt oplossingen voor uw maatschappelijk vastgoed vraagstukken in de volle breedte. Ga hiervoor naar: Maatschappelijk Vastgoed op de kaart.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of senior adviseur Patrick Gering, via telefoonnummer 06 - 57 88 21 11 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement