14 aug 2018

Sterren voor Cultuur: Een nieuw cultuurbeleid voor de gemeente Noordwijk

Twee vrouwen dansen met vuur op strand

De gemeente Noordwijk heeft een vitaal cultureel klimaat. Het voorzieningenniveau is relatief hoog en het aanbod aan programma’s en activiteiten is rijk en gevarieerd. Dit alles is mogelijk dankzij de grote betrokkenheid en vrijwillige inzet van inwoners bij de organisatie van cultuur en erfgoed en door het (subsidie)beleid van de gemeente Noordwijk. Vanuit de stevige ambitie om dit alles in stand te houden, maar ook op te stoten in de vaart der volkeren schreef BMC in eendrachtige samenwerking met de beleidsmedewerker Cultuur, Natascha van der Wal, een nieuw cultuurbeleid.

Interactief proces

Het nieuwe cultuurbeleid kwam tot stand via een interactief proces, zoals BMC dat ook elders in het land toepast. Zowel het culturele veld als vertegenwoordigers uit o.a. het onderwijs en het bedrijfsleven werden er nadrukkelijk bij betrokken, evenals betrokken inwoners. Dankzij voorgesprekken, een ‘verkennende’ en een ‘concluderende’ Cultuurconferentie is er een toekomstvisie en uitvoeringsprogramma opgesteld door en voor cultureel Noordwijk.

Inhoudelijke agenda

De oogst van de conferenties leidde tot de volgende drie programmalijnen. Een lijn gericht op de koppeling met het sociaal domein, een lijn gericht op versterking van de erfgoedsector en een lijn gericht op de openbare ruimte:

Overzicht van programmalijnen

Naar een nieuw samenwerkingsverband

Om te komen tot de gewenste samenhang is niet alleen een gezamenlijke beleidsagenda nodig, maar ook een organisatievorm die meer samenwerking tussen de verschillende instellingen, verenigingen en initiatieven weet te bewerkstelligen: een Cultuur Netwerk Noordwijk. Het Cultuur Netwerk Noordwijk is een pragmatische samenwerkingsvorm, waarin alle partijen die actief zijn op het gebied van cultuur en erfgoed kunnen worden aangehaakt en dat tegelijkertijd voorziet in de nodige slagkracht aan afstemming, coördinatie en het aanjagen van nieuwe initiatieven. Alles bottom-up en aangejaagd door een cultuurmakelaar. Cultuur Netwerk Noordwijk richt zich op:

  • uitwerken, coördineren, aanjagen van de uitvoeringsprogramma’s;

  • afstemming in programmering o.a. op basis van een jaarlijks thema;

  • betere promotie van het aanbod;

  • facilitaire ondersteuning van culturele organisaties en initiatieven.

Naar een aanscherping van het subsidiebeleid

Onderdeel van het nieuwe cultuurbeleid is tot slot ook een aanscherping van het subsidiebeleid. Met de grote culturele instellingen worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Niet alleen over hun ‘corebusiness’, maar ook over de inzet die zij kunnen plegen in de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid dan wel de respectievelijke uitvoeringsprogramma’s en hun rol in Cultuur Netwerk Noordwijk. Daarnaast worden verschillende budgetten voor eenmalige projectsubsidies gebundeld en geoormerkt voor de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuw cultuurbeleid in uw gemeente? Neem dan contact op met Gitta Luiten, partner Cultuur & Erfgoed.

> Ga terug naar werkveld Cultuur en Erfgoed

Contact

Gitta Luiten partner Cultuur & Erfgoed 06 - 53 93 22 63 Bekijk profiel
PRAKTIJKCASE CULTUUR-EN-ERFGOED SOCIAAL-DOMEIN CULTUUR-EN-ERFGOED

Gerelateerde artikelen