Cultuuropdrachten in beeld

Als BMC voeren wij een breed spectrum aan opdrachten uit; van advies over cultuureducatie, het opstellen van cultuurbeleid tot trainingen cultureel ondernemen of interim-opdrachten zoals directievoering.  Ook zijn wij betrokken bij bouw- en verbouwactiviteiten en het doorlichten van de bedrijfsvoering.

Steeds vaker werkt BMC vanuit meerdere invalshoeken aan transitieopgaven in de culturele sector. Voorbeelden daarvan zijn Helmond, waar we in opdracht van de gemeente en van een gesubsidieerde instelling de samenwerking tussen de stedelijke culturele instellingen ontwikkelden, interim-directie voerden over theater Speelhuis en De Cacaofabriek en een verzelfstandigings- en bezuinigingsproces en een verbouw-voorbereiding begeleidden. Of in Zaanstad, waar we de herijking van het beleid en de transformatie van vijf culturele instellingen naar de nieuwbouw van het cultuurcluster Inverdan begeleidden. Telkens werken we vanuit verschillende deskundigheden aan vergelijkbare opgaven om tegemoet te komen aan de complexe vraagstukken die zich voordoen. 

Graag delen wij onze mooie praktijken met u. Bekijk ons portfolio cultuur om een beeld te krijgen van onze opdrachten.
Of download de lijst met afgeronde opdrachten van 2017:

Afgeronde opdrachten

> Ga terug naar werkveld Cultuur en Erfgoed

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?