6 aug 2018

Onze dienstverlening aan overheden

 • Ontwikkelen van nieuw cultuur- en erfgoedbeleid / cultuurnota
 • Kwartiermakerschap en projectleiding in de uitvoering van beleid
 • Beleidsevaluaties
 • Organiseren en moderaten van debatten, cultuurconferenties, ronde tafelgesprekken
 • Opstellen van sectoranalyses
 • Benchmarking
 • Toetsen van vormgeving subsidierelaties
 • Ontwikkelen van stedelijke cultuurplatforms
 • Ontwikkelen regionale samenwerkingsverbanden
 • Opzetten van stedelijke of regionale cultuurfondsen
 • Doorlichten van culturele instellingen, bijvoorbeeld o.b.v. onze cultural score card
 • Deelnemen aan of organiseren van audits en visitaties
 • Procesmanagement van verzelfstandigingen
 • Procesmanagement ontwikkeling culturele accommodaties
 • Haalbaarheidsstudies van culturele voorzieningen, stand alone of in cultuurclusters
 • Strategische vraagstukken op het gebied van cultureel vastgoed
   

> Ga terug naar werkveld Cultuur en Erfgoed

OPLOSSING CULTUUR-EN-ERFGOED SOCIAAL-DOMEIN CULTUUR-EN-ERFGOED

Gerelateerde artikelen