5 mei 2021

BMC ondersteunt Valkenswaard bij herijking van de visie op cultuureducatie

De gemeente Valkenswaard heeft begin 2020 een nieuwe beleidsnota Cultuur vastgesteld. Hierin is cultuureducatie als een van de speerpunten benoemd. In lijn met de nieuwe nota wil de gemeente nu de visie op cultuureducatie herijken. De gemeente gelooft in de brede ontwikkeling die cultuureducatie biedt en zet in op een breed bereik hiervan. BMC zal ondersteuning bieden bij de herijking van de visie.

Voor deze visie gaan de adviseurs van het BMC Cultuur & Erfgoed-team in gesprek met een breed palet aan partijen uit de rijke culturele infrastructuur binnen Valkenswaard. Van de Cultuurraad tot de vele verenigingen en van de bibliotheek tot Theater De Hofnar. Wat moet er zeker behouden blijven? Wat zijn de knelpunten? Wat kan nog beter? Waar liggen de kansen? Voor 1 juli zal BMC een herijkte visie presenteren.

Op basis van de nieuwe visie wil de gemeente vervolgens de consequenties beoordelen voor de rol en positie van het Centrum voor Muziek en Dans (CMD). Het CMD fungeert in de gemeente Valkenswaard als belangrijke pijler in de buiten- en deels binnenschoolse kunst- en cultuureducatie. Er ligt hier al een mooie basis, maar dit wil de gemeente borgen, uitbouwen en op een hoger plan brengen.

Contact

Gitta Luiten partner Cultuur & Erfgoed 06 - 53 93 22 63 Bekijk profiel
NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED CULTUUR-EN-ERFGOED BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING

Gerelateerde artikelen