28 feb 2019

Maak kennis met de adviseurs van Energietransitie

Joris Stok
Joris Stok is partner Ruimte & Energie. In het krachtenveld van bestuur, organisatie en maatschappelijke partners werkt hij aan impactvolle verandering en innovatie in het ruimtelijk en economisch domein. Voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur deed hij onderzoek naar de energietransitie in de energie-intensieve industrie. Daarnaast stond hij aan de basis van ‘Invest-MRA’, een nieuw investeringsvehikel voor de financiering van de grootschalige transitieopgaven in de Metropoolregio Amsterdam.
Joris Stok partner, tel: 06 - 13 24 65 02 mail: joris.stok@bmc.nl Bekijk het profiel van Joris Stok
Charlotte Nauta
Charlotte Nauta is senior adviseur Ruimte. Charlotte werkt gedreven aan verbetering van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de ruimte. Zij schakelt moeiteloos tussen schaalniveaus en tussen praktische en theoretische opgaven. In opdracht van de provincie Noord-Brabant scheef zij bijvoorbeeld ‘Energieagenda 2019-2030’ en adviseerde zij over de doorontwikkeling van het programma Energietransitie.
Charlotte Nauta senior adviseur, tel: 06 - 10 89 81 16 mail: charlotte.nauta@bmc.nl Bekijk het profiel van Charlotte Nauta
Joost Rompa
Veel maatschappelijke vraagstukken trekken zich helemaal niks aan van bestuurlijke grenzen van landen, provincies of gemeenten. Daarom is grensontkennend samenwerken noodzakelijk om in vitale coalities tot slimme gezamenlijke bewegingen en oplossingen te komen. Hier zet ik mij ook binnen de energietransitie voor in.
Joost Rompa senior adviseur, tel: 06 - 30 05 13 63 mail: joost.rompa@bmc.nl Bekijk hier het profiel van Joost Rompa
Rob van Hilten
Alles verandert. We lopen tegen de grenzen van 'het oude' aan. Onze opvattingen, visie, wetten, regels en de manier waarop we dingen doen rond energie en het klimaat, rond mobiliteit, in het sociaal domein, in de landbouw, met de (circulaire) economie, met ons geld en in de zorg – alles verandert. Om een vitale samenleving te blijven moeten we vanuit een nieuwe visie, met nieuw elan, impact genereren.
Rob van Hilten senior adviseur, tel: 06 - 83 25 01 96 mail: rob.van.hilten@bmc.nl Bekijk hier het profiel van Rob van Hilten

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE BLOG RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING GEBIEDSONTWIKKELING

    Gerelateerde artikelen