28 feb 2019

Adviseurs voor de energietransitie

Nederland staat voor grootschalige transitieopgaven. De energietransitie, de circulaire economie en slimme steden. De uitdaging van deze transitie is eindeloos, van betaalbaarheid en regionale samenwerking tot ruimtelijke inpassing. De senior adviseurs  van BMC vertalen deze uitdaging in aanpakken met impact. Zij adviseren bestuur en management om rolvast te acteren en bieden leiderschap voor publiek-private coalities. Ze zijn in staat om organisaties te veranderen, gericht op maatschappelijk resultaat, en voeren regie op de implementatieprocessen. Niet de techniek, maar de organisatie- en samenwerkingsvraag staat daarbij centraal.

Maak kennis met onze senior adviseurs

Charlotte Nauta

Charlotte Nauta is senior adviseur Ruimte. Charlotte werkt gedreven aan verbetering van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de ruimte. Zij schakelt moeiteloos tussen schaalniveaus en tussen praktische en theoretische opgaven. In opdracht van de provincie Noord-Brabant scheef zij bijvoorbeeld ‘Energieagenda 2019-2030’ en adviseerde zij over de doorontwikkeling van het programma Energietransitie.

Neem contact op via telefoonnummer 06 - 10 89 81 16 of per e-mail naar charlotte.nauta@bmc.nl.

Mandy Brussaard

Mandy Brussaard is senior adviseur Energie. Mandy heeft een stevig trackrecord in de ruimtelijke, fysieke sector in het publieke domein. Zij is ervaren met lokale, regionale en landelijke economische, ruimtelijke en duurzaamheidsopgaven en is bekwaam in het programmatisch vertalen daarvan. Zo richtte zij voor een middelgrote gemeente een maatschappelijk platform geothermie op en stond zij namens een gemeente bestuurlijk aan de basis van een onshore windpark. Ervaring met programma’s aangaande klimaatadaptatie enerzijds en verduurzaming van de organisatorische corebusiness anderzijds staan op haar lijst.

Neem contact op via telefoonnummer 06 - 24 76 35 42 of per e-mail naar mandy.brussaard@bmc.nl.

Joris Stok

Joris Stok is partner Ruimte & Energie. In het krachtenveld van bestuur, organisatie en maatschappelijke partners werkt hij aan impactvolle verandering en innovatie in het ruimtelijk en economisch domein. Voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur deed hij onderzoek naar de energietransitie in de energie-intensieve industrie. Daarnaast stond hij aan de basis van ‘Invest-MRA’, een nieuw investeringsvehikel voor de financiering van de grootschalige transitieopgaven in de Metropoolregio Amsterdam.

Neem contact op via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl.

Marco Kerstens

Marco Kerstens is partner Openbaar Bestuur. Hij richt zich op samenwerking en innovatie van het openbaar bestuur. Voor een gemeente was Marco bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de opstart van een lokale energiecoöperatie. Daarnaast ondersteunt hij verschillende gemeenten bij de participatiegedreven ontwikkeling van hun Omgevingsvisie, waarin de energietransitie nadrukkelijk een plaats krijgt.

Neem contact op via telefoonnummer 06 - 55 38 54 43 of per e-mail naar marco.kerstens@bmc.nl.

Ga naar 'Energie'

ENERGIETRANSITIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OPLOSSING

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?