Opleiding, training en coaching

Hoe houdt u de kennis van uw medewerkers up-to-date? Waar haalt u informatie over nieuwe ontwikkelingen in de sector,  en welke training hebben uw medewerkers nodig?

Bent u verantwoordelijk voor een complex veranderproces en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Hebt u een nieuwe baan en zoekt u naar uw eigen stijl? Of hebt u een medewerker voor wie deze vragen gelden?

BMC organiseert opleidingsactiviteiten voor haar eigen medewerkers en voor haar opdrachtgevers en professionals in de publieke sector. Ook verzorgen we coaching voor professionals in de sector. Wij geven antwoord op de invulling van uw ontwikkelvraag en verwelkomen u graag bij onze opleidingsactiviteiten.

Opleiding en training

De opleidingen en trainingen worden ontwikkeld door het Ontwikkelcentrum van BMC in samenwerking met onze experts uit het werkveld.

Opleidingen en trainingen organiseren we allereerst voor onze trainees: jaarlijks begeleidt BMC zo een groep van ca. 20 jonge professionals bij een vliegende start in de corporatiesector. In gezamenlijke bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan enerzijds de ontwikkeling van vaardigheden, anderzijds aan actuele vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast verzorgt BMC vergelijkbare opleidingen en trainingen in-company, voor medewerkers van woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties.

BMC heeft allerlei experts, zoals op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of inhoudelijke aspecten, informatieveiligheid of openbaar bestuur. Maar natuurlijk vooral op de specifieke corporatie onderwerpen, zoals de Woningwet, duurzaamheid en financiële, sociale en vastgoed aspecten, worden trainingen gegeven door de experts van BMC. En wanneer dat nodig is, schakelen we deskundigen van buiten in, zoals een fiscalist, een jurist of een deurwaarder. 

Overigens kunnen ook trainees en medewerkers die in dienst zijn bij een corporatie deelnemen aan ons opleidingsprogramma.

Voorbeelden van trainingen

 • Inleiding in de volkshuisvesting en corporaties
 • Wet- en regelgeving volkshuisvesting
 • Inzicht in het verhuur- en mutatieproces
 • Huurincasso, tips en tricks
 • Inkomenstoets en Passend Toewijzen
 • Huurrecht
 • Opname mutatiewoningen
 • Financiën voor niet-financiële medewerkers
 • Aanpak woonfraude met respect 
 • Servicekosten en Warmtewet
 • Projectmatig werken
 • Conflicthantering en omgaan met weerstand 
 • VVE beheer/management
 • Verdieping in de P&C cyclus
 • Basis vastgoedrekenen en financiële analyses

Enkele praktijkvoorbeelden van in-company trainingen

BMC geeft jaarlijks bij een aantal corporaties een workshop Toewijzen, dit om medewerkers een update te geven en op de hoogte te stellen van de laatste aanpassingen in de wet- en regelgeving.

BMC heeft voor een KlantContactCentrum diverse trainingen verzorgd om de medewerkers meer inzicht te geven in de werkzaamheden en processen bij corporaties.

Coaching medewerkers woningcorporaties

Coaching is een vorm van begeleiding om mensen inzichten te bieden, mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten in de gewenste richting. Coaching is persoonlijk, praktisch, doelgericht en soms ook confronterend. Helpt bij kleine tot grote gewenste inzichten/veranderingen.

Coaching kan je helpen je potentiële kwaliteiten vrij te maken zodat,

 • je grip hebt op je werkvoorraad,
 • je opkomt voor je belangen en jezelf meer uitspreekt,
 • je meer inzicht krijgt hoe anderen naar je kijken,
 • je zo goed mogelijk presteert,
 • en zodat je beter in je vel zit.

BMC kan je deze coaching bieden, je coach kent de taken van en de processen bij de corporatie. Voor coaching en intervisie maken we gebruik van de kennis en ervaring van onze senior-adviseurs.

Je coach stelt samen met jou een plan van aanpak op aan de hand van de problemen waar je tegenaan loopt en de doelen welke je wilt bereiken op korte en op langere termijn. Tijdens het coachingstraject evalueer je samen met je coach en stel je indien gewenst je doelen of het afgestemde tijdspad bij.

Samengevat, je coach helpt je op weg met je persoonlijke uitdagingen en doelen.

 

naar Woningcorporaties startpagina