Impactanalyse eigen bijdragen Wmo

Landelijk is er veel discussie over eigen bijdragen in de zorg, zo ook over de eigen bijdragen die Wmo-cliënten moeten betalen. Eigen bijdragen kunnen immers leiden tot ‘zorgmijding’: mensen zien af van zorg vanwege de hoge kosten. Om antwoord te kunnen geven op diverse vragen heeft BMC de ‘Impactanalyse eigen bijdragen Wmo’ ontwikkeld. Met deze oplossing krijgen gemeenten inzicht in het effect van de eigen bijdragen op doelgroepen en de gevolgen van maatregelen.

“De impactanalyse is een prima manier om integraal naar eigen bijdrage beleid en armoede beleid te kijken. Het biedt mogelijkheden om een analyse te doen van de bestaande situatie of eerder genomen maatregelen en is daarnaast ook een handige tool om beleidsopties en hun consequenties voor inwoners en het budget in beeld te brengen.” 
–  Jeroen Diehl, beleidsadviseur gemeente Pijnacker-Nootdorp

In deze praatplaat vindt u meer informatie over de impactanalyse. Download ook deze flyer.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement