Bestandsanalyse

Vanwege de grote veranderingen in het sociaal domein is het motto ‘ken je klant’ actueler dan ooit. Gelukkig zijn er veel gegevens beschikbaar die u kunnen helpen bij het (be)sturen van uw organisatie. Naast de beschikbare achtergrondgegevens die bij het CBS beschikbaar zijn, verzamelen uw gemeente, de aanbieders en sinds kort KING/VNG verschillende andere gegevens. Een inventarisatie van de gegevens en de bestandsanalyse kan u helpen om zowel op klant- als op bestandsniveau meer overzicht en helderheid te scheppen. Het verzamelen en analyseren van deze gegevens is echter nog een behoorlijke klus.

Met onze bestandsanalyse brengen we de klant in het sociaal domein in beeld. Na een intakegesprek over uw specifieke wensen maakt BMC Onderzoek als het ware een foto van uw klantenbestand. Wie zitten er eigenlijk in dat bestand? Hoeveel jongeren, ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen? Wat valt er te zeggen over hun afstand tot de arbeidsmarkt en de voorzieningen die hun worden aangeboden? Wie heeft welke beperkingen? Et cetera. Ook een bestandskoppeling behoort tot de mogelijkheden.

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het koppelen van verschillende bestanden en (basis)registraties om:

  • de overlap in het gebruik van voorzieningen in beeld te brengen;

  • het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen in beeld te brengen;

  • de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning vast te stellen;

  • de omvang van specifieke doelgroepen (zoals wegblijvers/afvallers aan de poort, onzichtbare jongeren, voortijdig schoolverlaters, etc.) te bepalen;

  • de effecten van re-integratieactiviteiten in beeld te brengen;

  • fraude en onrechtmatig gebruik van uitkeringen op te sporen.

Resultaat

  • Inzicht in de beschikbare gegevens binnen uw gemeente

  • Koppeling van beschikbare gegevens aan geformuleerde beleidsdoelstellingen en -resultaten

  • Vastlegging van de resultaten in overzichtelijke tabellen en grafieken, waarbij de gegenereerde gegevens zijn afgestemd op efficiënte en effectieve inzet van middelen en instrumenten

  • Een doeltreffend instrument om uw (financiële) doelen te realiseren

Optioneel kan de bestandsanalyse aangevuld worden met een klant­ onderzoek, waarmee dieper op de onderwerpen wordt ingegaan. Daarmee wordt het beeld dat uit de bestandsanalyse naar voren komt verder aangevuld.

Voor dit onderzoek zal een offerte op maat worden gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement