Formatiecalculatie Sociale Zaken

De formatiecalculatie helpt u vast te stellen welke capaciteit er aan menskracht nodig is voor de uitvoering van het gemeentelijk sociaal beleid in al zijn onderdelen, zoals uitvoering Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening.

De werkprocessen binnen het domein van sociale zaken bevatten een aantal logisch opeenvolgende stappen, die elk een bepaalde tijdseenheid kosten. De optelsom daarvan leidt tot de benodigde formatieomvang. Dat lijkt eenvoudig, maar de praktijk voor elke specifieke gemeente blijkt weerbarstig.

Resultaat

De formatiecalculatie geeft antwoord op vragen als:

  • Hoeveel tijd kosten de werkzaamheden? Hoeveel tijd is er gemoeid met een bepaald ‘product’?

  • Wat is de benodigde formatie voor de werkzaamheden en wat is uw huidige formatie?

  • Zijn er voldoende medewerkers om de vastgestelde taken uit te voeren?

  • Kan de gemeente haar ambitieniveau ten opzichte van de inwoners realiseren?

  • Welke efficiencyvoordelen kunt u wellicht behalen door het slimmer inrichten van uw werkprocessen?

Investering

Maatwerkofferte

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement