Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Het integraal veiligheidsplan (IVP) is een cruciaal instrument voor uw regievoering op het veiligheidsterrein. Een accuraat IVP bevat de prioriteiten in uw beleid, de hoofdlijnen van uw aanpak over een langere periode, uw sleutelpartners daarbij en de meetbare doelstellingen. Hiermee kunt u ‘aan het werk’ en sturen op integrale veiligheid.

Wij hebben een zeer ruime ervaring met het ontwikkelen van lokaal integraal veiligheidsbeleid, zowel voor kleine als grote gemeenten. Wij zijn steller en ‘beheerder’ van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid, en zodoende nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen en formats op dit terrein.

Belangrijke uitgangspunten van onze aanpak zijn maatwerk, interactiviteit, innovatie en effectiviteit. Wij kunnen het gehele traject voor u uitvoeren, van de opstart en de voorbereidende veiligheidsanalyse tot en met de toelichting in de raad, maar ook bepaalde stappen in dit geheel. Samen met u bepalen wij welke marsroute en methodiek het beste bij u passen.

Lees hier meer informatie over de Ondersteuning nieuwe Integraal Veiligheidsplan.

Resultaat

  • een hoogwaardig en gedragen Integraal Veiligheidsplan (IVP) dat geheel voldoet aan alle geldende vereisten;

  • een prima basis voor effectieve regievoering over een langere periode.

Investering

Maatwerkofferte

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement